107,6 FM

Działania podejmowane w zakresie promocji i organizacji wolontariatu. Korpus Solidarności - Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030

Korpus Solidarności – Rządowy Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Systematycznego na lata 2018-2030 – program wolontariatu długoterminowego, którego celem jest kompleksowe wsparcie rozwoju długofalowej relacji między wolontariuszem, a placówką korzystającą z jego świadczeń. Program ma przyczynić się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez wypracowanie i wdrożenie rozwiązań, które będą ułatwiać i zachęcać do systematycznego oraz długoterminowego angażowania się obywateli w wolontariat. Program koncentruje się na czterech grupach odbiorców: wolontariuszach, organizatorach wolontariatu, koordynatorach wolontariatu i otoczenia wolontariatu.

Ekspert: Justyna Orłowska, Centrum Wolontariatu w Lublinie, regionalny koordynator programu Korpus Solidarności

Rozmawia: Ewelina Michalska, Katolickie Radio Zamość

 

 

« 1 »

Działamy dla lepszej Polski

Projekt pod nazwą „Działamy dla lepszej Polski" – cykl radiowych audycji informacyjno-edukacyjnych realizowany przez Diecezję Zamojsko-Lubaczowską ma na celu zwiększenie świadomości słuchaczy i internautów rozgłośni lokalnych z poszczególnych województw o zadaniach publicznych realizowanych w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zapraszamy w poniedziałki, środy i piątki (od 29 września do 6 grudnia 2023 r.) o godz. 9.50, powtórki o godz. 22.45.

Cykl radiowych audycji edukacyjnych „Działamy dla lepszej Polski" jest finansowany ze środków otrzymanych z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Działamy dla lepszej Polski