107,6 FM

Działania i zadania Państwa w zakresie promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy

Opis audycji:  Zadania Państwa w tym zakresie są realizowane przez instytucje rynku pracy, działające w celu pełnego i produktywnego zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich, osiągnięcia wysokiej jakości pracy, wzmacniania integracji i solidarności społecznej, zwiększania mobilności na rynku pracy. Jedną z takich instytucji jest urząd pracy.
Ekspert: Robert Bondyra, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tomaszowie Lubelskim
Rozmawia: Ewelina Michalska, Katolickie Radio Zamość

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Działamy dla lepszej Polski

Projekt pod nazwą „Działamy dla lepszej Polski" – cykl radiowych audycji informacyjno-edukacyjnych realizowany przez Diecezję Zamojsko-Lubaczowską ma na celu zwiększenie świadomości słuchaczy i internautów rozgłośni lokalnych z poszczególnych województw o zadaniach publicznych realizowanych w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zapraszamy w poniedziałki, środy i piątki (od 29 września do 6 grudnia 2023 r.) o godz. 9.50, powtórki o godz. 22.45.

Cykl radiowych audycji edukacyjnych „Działamy dla lepszej Polski" jest finansowany ze środków otrzymanych z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Działamy dla lepszej Polski