107,6 FM

Metropolia. Zamiast części autobusów wodorowych kupi elektryczne

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia przeprowadzi projekt wdrożenia autobusów zasilanych wodorem w mniejszym zakresie, niż początkowo planowała – kupi osiem, zamiast 20 lub 30 pojazdów wodorowych, a dodatkowo 22 autobusy elektryczne.

O zmianie projektu wodorowego GZM przewodniczący zarządu Metropolii Kazimierz Karolczak poinformował podczas piątkowej sesji jej zgromadzenia. W sprawozdaniu z prac zarządu w okresie międzysesyjnym przekazał, że 22 stycznia zawarto aneks z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do umowy dofinansowania projektu Hydrogen GZM.

„Zgodnie z aneksem oprócz ośmiu autobusów napędzanych wodorem zaplanowano zakup 22 autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą do ich ładowania. Wartość dofinansowania tej inwestycji pozostaje na poziomie 81 mln zł” - poinformował Karolczak.

Wcześniej, 10 października ub. roku, GZM unieważniła postępowanie na zakup 20 autobusów wodorowych (plus 10 w prawie opcji). Było to z kolei następstwo unieważnienia 15 września postępowania na zakup paliwa wodorowego. Tym samym bezzasadny stał się zakup autobusów wodorowych w zakładanym formacie - argumentowały władze GZM.

Przetarg GZM na paliwo wodorowe obejmował dostawę do 1435 ton paliwa przez pięć lat od odbioru pierwszych autobusów wodorowych, zamawianych w osobnym postępowaniu. W prawie opcji założono zwiększenie ilości wodoru do 880 ton. Wpłynęła jedna oferta. Przy budżecie zamówienia 133,1 mln zł brutto Orlen zaproponował cenę o 24,6 mln zł wyższą. Stąd unieważnienie przetargu.

Zakup paliwa gazowego był drugim postępowaniem w projekcie autobusów wodorowych. Wcześniej Metropolia ogłosiła oparty o dotację Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej teraz unieważniony przetarg na dostawę zasilanych wodorem autobusów miejskich (w programie „Zielony transport publiczny”).

Tu zamówienie podstawowe obejmowało 20 pojazdów, a prawo opcji – 10 kolejnych. Chodziło o autobusy 12-metrowe z systemem ładowania i obsługą gwarancyjną. Wozy miały zostać użyczone Przedsiębiorstwom Komunikacji Miejskiej w Katowicach i Tychach, których udziałowcem jest Metropolia (po 5 pojazdów) oraz w Świerklańcu, które w całości należy do GZM (10 pojazdów).

Koszt projektu zakupu autobusów wodorowych szacowano pierwotnie na ponad 110 mln zł, z czego 81 mln zł miało pochodzić z programu NFOŚiGW „Zielony transport publiczny”. Budżet tego przetargu określono na 116,5 mln zł, w tym prawo opcji 38,8 mln zł. Solaris zaproponował łączną cenę zamówienia podstawowego 129,9 mln zł, PAK-PCE 120,4 mln zł, a Arthur Bus 149,7 mln zł.

W woj. śląskim projekt oparcia części przewozów autobusowych o wodór realizuje Rybnik. Do tego miasta we wrześniu dotarły pierwsze z 20 zamówionych autobusów wodorowych marki NesoBus producenta PAK-PCE Polski Autobus Wodorowy. 12-metrowe pojazdy kosztują łącznie 66,1 mln zł (także z dotacją z „Zielonego transportu publicznego”).

W środę kilkudniowe testy autobusu NesoBus rozpoczęło Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Sosnowcu, którego udziałowcem jest m.in. GZM.

W piątek Karolczak poinformował ponadto, że 30 stycznia br. Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia złożyła wniosek pod nazwą „System hubów mobilności miejskiej wokół węzłów sieci TEN-T na obszarze metropolii GZM” do dofinansowania w ramach instrumentu Łącząc Europę 2001-27.

„Wniosek obejmuje opracowanie studium wykonalności, dokumentacji projektowej oraz uzyskanie pozwoleń na budowę dla systemu 18 hubów mobilności miejskich wokół węzłów sieci TEN-T. Całkowity koszt projektu przekracza 3 mln euro, a wnioskowane dofinansowanie 1,5 mln euro” - przekazał przewodniczący zarządu GZM.

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama