107,6 FM

Jezus nie zmienił prawa

Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Mt 5,17

Mt 5,17-19 

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem, powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni.

Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim».

 

Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Mt 5,17 

Ewangelia z komentarzem. Jezus nie zmienił prawa
Gość Niedzielny

Jezus nie zmienił prawa. Nie zmienił zwyczajów, które panowały w jego otoczeniu. On zmienił myślenie człowieka o samym sobie. Pokazał nową drogę życia duchowego, w której wymagać należy bardziej od siebie niż od innych. Nie oczekiwał od apostołów, że w Jego obecności zaczną obalać systemy, ale że zaczną budować wspólnotę. To znaczy, że zaczną być dla innych. To budowanie wspólnoty zaczyna się od umiejętności bycia dla Boga. Co to znaczy? Jeżeli jestem w pełni dla Boga, to znaczy, że przyjmuję całą tradycję przekazaną nam przez Biblię, w tym naukę o sprawiedliwości, która opiera się na miłości; przyjmuję Dekalog, przyjmuję Ewangelię i przyjmuję drugiego człowieka. Nie wystarczy tylko być sprawiedliwym. Trzeba kochać.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..