107,6 FM

Beatyfikacja Edyty Stein w Kolonii

Druga pielgrzymka Jana Pawła II do Republiki Federalnej Niemiec odbyła się na przełomie kwietnia i maja 1987 (30.04 - 04.05) pod hasłem „Świadkowie wiary”.

 

« 1 »