107,6 FM

Życie z Jezusem jest egzystowaniem w Nim tym samym życiem, które On ma

Mnie najpierw [świat] znienawidził. J 15,18

J 15, 18-21

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Jeżeli was świat nienawidzi, wiedzcie, że Mnie wpierw znienawidził. Gdybyście byli ze świata, świat by was kochał jako swoją własność. Ale ponieważ nie jesteście ze świata, bo Ja was wybrałem sobie ze świata, dlatego was świat nienawidzi.

Pamiętajcie o słowie, które do was powiedziałem: „Sługa nie jest większy od swego pana”. Jeżeli Mnie prześladowali, to i was będą prześladować. Jeżeli moje słowo zachowali, to i wasze będą zachowywać. Ale to wszystko wam będą czynić z powodu mego imienia, bo nie znają Tego, który Mnie posłał».

Mnie najpierw [świat] znienawidził. (J 15,18)

Życie z Jezusem nie jest „dla” ani „obok” Niego – jest egzystowaniem w Nim tym samym życiem, które On ma. Bliskość dotyczy wszelkiej kategorii doświadczeń, ale też gwarantuje klimat wspólnoty i relacji. Jezus odbiera nienawiść i wszyscy, którzy z Nim idą, w tym samym momencie to z Nim przeżywają. Niczego człowiek nie niesie sam. Wymieniony tu „świat” nie oznacza całej rzeczywistości ani też wszystkich ludzi i nie ma nic wspólnego z rysowaną niekiedy wizją wszechogarniającego zagrożenia. Jan opisuje ludzi, którzy nie przyjmują Jezusa. On nawet podaje powód takiej sytuacji – jest nim niewiedza, brak poznania, doświadczenia Jego Osoby. Lekarstwem na tę sytuację jest świadectwo życia i ewangelizacja.

 

Zobacz: Teksty dzisiejszych czytań

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..