107,6 FM

Bp Ważny w Sosnowcu: pierwsze skojarzenia miałem z konkretnymi osobami, a nie z tym, co pisały media

Gdy Nuncjusz Apostolski powiedział mi o Sosnowcu, to pierwsze skojarzenia miałem z konkretnymi twarzami i osobami, a nie z tym, co było opisywane w ostatnim czasie w mediach. Są osoby w naszej diecezji, które znam, z którymi się przyjaźnię i które dają jak najlepsze świadectwo o Ludzie Bożym tutaj żyjącym – powiedział bp Artur Ważny w czwartek w Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu.

To pierwsza oficjalna wizyta biskupa nominata na terenie diecezji sosnowieckiej. Bp Ważny miał więc okazję do wstępnego zapoznania się z pracownikami lokalnych instytucji kościelnych.

W swoim wystąpieniu sosnowiecki biskup nominat odwołał się do 1. Listu św. Piotra, którego fragment odczytywany jest akurat 25 kwietnia, w święto św. Marka Ewangelisty:

„Starszych więc, którzy są wśród was, proszę, ja również starszy, a przy tym świadek Chrystusowych cierpień oraz uczestnik tej chwały, która ma się objawić: paście stado Boże, które jest przy was, strzegąc go nie pod przymusem, ale z własnej woli, jak Bóg chce; nie ze względu na niegodziwe zyski, ale z oddaniem; i nie jak ci, którzy ciemiężą gminy, ale jako żywe przykłady dla stada. Kiedy zaś objawi się Najwyższy Pasterz, otrzymacie niewiędnący wieniec chwały. Tak samo wy, młodzieńcy, bądźcie poddani starszym!" (1 P 5, 1-5)

Powyższe słowa bp Ważny zadedykował wszystkim kapłanom diecezji sosnowieckiej i dodał, że zna bardzo pozytywne świadectwa mówiące o wiernych tego lokalnego Kościoła.

- Myślę, że to jest przesłanie o tym, w jaki sposób mamy funkcjonować w naszej diecezji wobec Ludu Bożego, który na pewno jest przez Pana Boga ukochany. Kiedy dziennikarze mnie pytali o pierwsze myśli, gdy Nuncjusz Apostolski powiedział mi o Sosnowcu, to pierwsze skojarzenia miałem z ludźmi, z konkretnymi twarzami i osobami, a nie z tym, co było opisywane w ostatnim czasie w mediach. Są osoby w naszej diecezji, które znam, z którymi się przyjaźnię i które dają jak najlepsze świadectwo o Ludzie Bożym tutaj żyjącym – podkreślił bp Ważny.

Abp Adrian Galbas również odwołał się do słów św. Piotra. - Św. Piotr w Liturgii Słowa odczytywanej w dzisiejsze święto św. Marka Ewangelisty dzieli się swoim doświadczeniem człowieka po bardzo głębokich przejściach. Mówi, abyśmy „wszystkie nasze troski przerzucali na Pana Boga" (por. 1 P, 5). Św. Piotr nie jest naiwny i wie, że każdy z nas ma swoje troski i że są one adekwatne do zadań, które są na nas nałożone – zauważył abp Galbas.

Administrator apostolski podkreślił, że wyzwania, które po ludzku nas przerastają, mogą zostać podjęte tylko we współpracy z Bogiem:

- Pod troskami można się ugiąć, można się załamać, można je nawet w zły sposób przeżywać. A złych sposobów na przeżywanie naszych trosk jest bez liku. Ale można i trzeba w tym całym swoim zatroskaniu jeszcze bardziej otworzyć się na Tego, który jako jedyny jest Wszechmocny. Nie jesteśmy w tym wszystkim sami. Myślę, że nowe zadania stają się dla nas okazją również do nowej ufności, żeby po raz kolejny sobie uświadomić, że to dla Boga nie ma nic niemożliwego. – zapewnił administrator apostolski diecezji sosnowieckiej życząc bp. Arturowi Ważnemu wielkiej ufności w podejmowanych przez niego wyzwaniach w diecezji sosnowieckiej.

Po zakończonym spotkaniu w Kurii Diecezjalnej biskup sosnowiecki nominat odwiedził po raz pierwszy Bazylikę Katedralną pw. Wniebowzięcia NMP w Sosnowcu. Następnie udał się do na spotkanie ze wspólnotą Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Częstochowie, w którym kształcą się seminarzyści diecezji sosnowieckiej i częstochowskiej. W planach bp. Artura Ważnego jest jeszcze spotkanie z siostrami Karmelitankami Dzieciątka Jezus w Domu Macierzystym zgromadzenia w Sosnowcu.

Zgodnie z prawem kościelnym, nowo mianowanemu biskupowi przysługuje w powierzonej mu diecezji pełna władza do kierowania ludem Bożym dopiero od momentu przedstawienia do wiadomości diecezjalnego kolegium konsultorów pisma apostolskiego w obecności kanclerza kurii. Wtedy automatycznie wygaśnie urząd tymczasowo zarządzającego diecezją sosnowiecką administratora apostolskiego.

Abp Adrian Galbas SAC wskazał, że to prawne objęcie urzędu biskupa sosnowieckiego przez bp. Artura Ważnego będzie miało miejsce 8 maja, w uroczystość św. Stanisława BM, o godz. 16:00 w Bazylice Katedralnej w Sosnowcu. Od tego momentu imię bp. Ważnego będzie wspominane przez celebransów w Modlitwie Eucharystycznej („[...] z naszym Biskupem Arturem oraz całym duchowieństwem").

Ingres bp. Artura Ważnego do sosnowieckiej katedry odbędzie się 22 czerwca.

Decyzja papieża Franciszka o nominacji dotychczasowego biskupa pomocniczego diecezji tarnowskiej bp. Artura Ważnego na urząd biskupa sosnowieckiego została ogłoszona 23 kwietnia przez Nuncjaturę Apostolską w Polsce. 

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama