107,6 FM

Maryja uwielbia Boga całą sobą, całym sercem, całym życiem

Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny… (Łk 1,49)

Łk 1,39-56 

Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę.

Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała:

„Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana”.

Wtedy Maryja rzekła:

„Wielbi dusza moja Pana,
i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy.
Bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy.
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą
wszystkie pokolenia.
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny.
święte jest Jego imię,
A Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie
nad tymi, co się Go boją.
Okazał moc swego ramienia,
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił.
Ujął się za swoim sługą, Izraelem,
pomny na swe miłosierdzie.
Jak przyobiecał naszym ojcom,
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki”.

Maryja pozostała u niej około trzech miesięcy; potem wróciła do domu.

Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny… (Łk 1,49)

Te słowa wypowiedziane przez Maryję pokazują Jej świadomość, że wszystko, czego doświadcza, jest działaniem Najwyższego w Jej życiu. Ona widzi siebie jako Służebnicę Pańską i daje temu świadectwo, przychodząc z pomocą swojej krewnej. Maryja nie tylko deklaruje, ale przede wszystkim przeżywa całym swoim życiem Boży, odwrócony porządek rzeczywistości. U Boga to, co wielkie, staje się małe, to, co niepozorne, staje się mocne. Kruchość umocniona zostaje nie przemocą, ale Bożą mocą. Doświadczając Bożego działania, Maryja staje się Tą, która z wdzięcznością służy, uwielbia Boga całą sobą, całym sercem, całym życiem.

Ewangelia z komentarzem. Maryja uwielbia Boga całą sobą, całym sercem, całym życiem
Gość Niedzielny

 

Zobacz: Teksty dzisiejszych czytań

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..