107,6 FM

Jan Paweł II w Zambii

Podczas swojego pontyfikatu Jan Paweł II 11 razy odwiedził Afrykę, podkreślając za każdym razem, że walka z jej ubóstwem to obowiązek całe świata.

« 1 »