107,6 FM

Modlitwa to życie wewnętrzne

Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli. Mt 6,1

Mt 6,1-6.16-18  

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej bowiem nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie.

Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę, powiadam wam: ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.

Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni to lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, powiadam wam: otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.

Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę, powiadam wam, już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i obmyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie».

Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi  po to, aby was widzieli. (Mt 6,1)

Blaise Pascal pisał, że człowiek nie powinien mówić sam o sobie dobrych słów, jeżeli chce, by inni o nim dobrze myśleli. Pascal był myślicielem, który próbował zrozumieć chrześcijaństwo. Pisząc to zdanie, miał na myśli ludzi praktykujących, ale nie po to, by ich krytykować, lecz by wydobyć to, co najważniejsze w religii – wiarę i łaskę, które wypływają z serca. Modlitwa to życie wewnętrzne, coś, co dokonuje się w nas. Intymny moment spotkania z Bogiem. Nie praktykujemy modlitwy po to, by inni o nas dobrze myśleli, ale po to, by wsłuchać się w głos Boga w nas, w świecie, w drugim człowieku. Pobożność jest darem Ducha Świętego. Świat lubi manifestacje zewnętrzne, ale świadectwo jest tym silniejsze, im silniejsza jest intymna więź z Bogiem.

 

Ewangelia z komentarzem. Modlitwa to życie wewnętrzne
Gość Niedzielny

 

Zobacz: Teksty dzisiejszych czytań

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..