107,6 FM

 • ewelina
  22.05.2019 08:04
  Chciałam się podzielić krótkim świadectwem, może nie jakimś spektakularnym bo przecież takie sytuacje nie tylko mnie się zdarzają, ale chcę:)
  doceń 1
 • Ewelina
  22.05.2019 08:27
  Kiedy postanowiłam złożyć skargę do Sądu Metropolitalnego w Krakowie w celu stwierdzenia nieważności małżeństwa cały proces i czas oczekiwania poświęciłam osobie św. Rity. Byłam przekonana wewnętrznie, że mam to zrobić, czułam że to jest dobre dla mnie, chociaż niewiele osób, a dokładnie jedna była tego samego zdania co ja. Moi znajomi, przyjaciele chociaż mnie wspierali to w głębi serca nikt nie wierzył, że to się uda. Miałam troje dzieci małoletnich i byłam sama. Ale determinacja z jaką moje serce podpowiadało każdy krok, była silniejsza od ludzi. Sprawa okazała się prosta, trwała łącznie 3 lata ( myślę że gdyby nie ŚDM 2016r) skończyłaby się po dwóch latach. Dzisiaj jestem osobą wolną, mam troje wspaniałych dzieci, nie mam męża, ale dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Zwłaszcza kiedy prosimy przez wstawiennictwo takiej świętej. Św. Rita była ze mną, a ja u niej w Krakowie bardzo często. Rozmawiałyśmy, a ona uczyła mnie cierpliwości, wytrwałości i wierności. Nauczyła mnie słuchać serca, bo tam, w lekkim powiewie Duch Św. mówi co mamy zrobić, czego od nas chce Bóg, aby realizować jego plan przygotowany dla każdego z nas. Dzisiaj dzięki radiu ( a może dzięki Bogu:)) znów mogę złączyć się ze św. Ritą, mam jeszcze jedną beznadziejną sprawę.....po ludzku wręcz niemożliwą, więc dzisiaj znów będzie kolejny CUD.
  doceń 3
 • gość
  22.05.2019 12:51
  Litania do Świętej Rity

  Kyrie Elejson, Chryste Elejson, Kyrie Elejson!
  Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas!
  Ojcze z Nieba, Boże, zmiłuj się za nami!
  Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się za nami!
  Duchu Święty, Boże, zmiłuj się za nami!
  Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się za nami!

  Święta Maryjo, Matko Dobrej Rady, módl się za nami!
  Święty Józefie, módl się za nami!
  Święty Augustynie, módl się za nami!
  Święta Moniko, módl się za nami!
  Święta Rito, módl się za nami!

  Orędowniczko w sytuacjach beznadziejnych, módl się za nami!
  Pocieszycielko zasmuconych, módl się za nami!
  Obrono i ucieczko opuszczonych, módl się za nami!
  Wierna orędowniczko we wszystkich potrzebach, módl się za nami!
  Przykładzie łagodności i pokory, módl się za nami!
  Wzorze posłuszeństwa i wyrzeczenia, módl się za nami!
  Wzorze cierpliwości i oddania się Bogu, módl się za nami!
  Ozdobo Zakonu augustiańskiego, módl się za nami!
  Różo miłości, módl się za nami!
  Miłośnico Jezusa ukrzyżowanego, módl się za nami!
  Oblubienico Jezusa cierpiącego, módl się za nami!

  Święta Rito, cierniem z korony Chrystusa zraniona, módl się za nami!
  Święta Rito, raną na czole ozdobiona, módl się za nami!
  Święta Rita, pełna ufności w Opatrzność Bożą, módl się za nami!
  Święta Rito, w pełni Bogu poświęcona, módl się za nami!
  Święta Rito, potężna orędowniczko u Jezusa, módl się za nami!
  Święta Rito, cudami przez Boga wsławiona, módl się za nami!
  Święta Rito, zawsze przez Boga wysłuchana, módl się za nami!

  Abyśmy wyrzekli się miłości własnej, uproś nam św. Rito!
  Abyśmy ćwiczyli się w pokorze, uproś nam św. Rito!
  Abyśmy nasz krzyż cierpliwie nieśli, uproś nam św. Rito!
  Abyśmy Boga ponad wszystko kochali, uproś nam św. Rito!
  Abyśmy Jego wolę zawsze wypełniali, uproś nam św. Rito!
  Abyśmy naszym winowajcom chętnie wybaczali, uproś nam św. Rito!
  Abyśmy bliźnich jak samych siebie kochali, uproś nam św. Rito!
  Abyśmy twoje cnoty naśladowali, uproś nam św. Rito!

  We wszystkich prośbach, wspomagaj nas św. Rito!
  We wszystkich niebezpieczeństwach, wspomagaj nas św. Rito!
  We wszystkich potrzebach i uciskach, wspomagaj nas św. Rito!
  W każdym smutku i przeciwności, wspomagaj nas św. Rito!
  W krzyżu i cierpieniu, wspomagaj nas św. Rito!
  W godzinie śmierci, wspomagaj nas św. Rito!

  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

  K: Módl się za nami święta Rito.
  W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

  Módlmy się
  Ojcze niebieski, Ty dałeś świętej Ricie udział w męce Chrystusa, udziel nam łaski i siły do znoszenia naszych cierpień, abyśmy mogli głębiej uczestniczyć w misterium paschalnym Twego Syna. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
  Amen

  Modlitwa w sprawach trudnych i beznadziejnych  O potężna i sławna święta Rito, oto u Twoich stóp nędzna dusza potrzebująca pomocy zwraca się do Ciebie z nadzieją, że zostanie wysłuchana.  Ponieważ jestem niegodny z tytułu niewierności mojej, nie śmiem spodziewać się, że moje prośby będą zdolne ubłagać Boga. Dlatego wyczuwam potrzebę, aby mieć za sobą potężną orędowniczkę, więc Ciebie wybieram sobie, święta Rito, ponieważ Ty właśnie jesteś niezrównaną świętą od spraw trudnych i beznadziejnych.  O droga święta, weź do serca moją sprawę, wstaw się do Boga, aby uprosić mi łaskę, której tak bardzo potrzebuję i o którą tak gorącą proszę ... (wymienić ją).  Nie pozwól mi odejść od Ciebie, nie będąc wysłuchanym. Jeżeli jest we mnie coś, co byłoby przeszkodą w otrzymaniu łaski, o którą proszę, pomóż mi usunąć tę przeszkodę: poprzyj moją prośbę swymi cennymi zasługami i przedstaw ją swemu niebieskiemu Oblubieńcowi, łącząc ją z twoją prośbą. W ten sposób moja prośba zostanie przedstawiona przez Ciebie, wierną oblubienicę spośród najwierniejszych. Ty odczuwałaś boleść Jego męki, jak mógłby On odrzucić Twą prośbę i nie wysłuchać jej?  Cała moja nadzieja jest więc w Tobie i za Twoim pośrednictwem czekam ze spokojnym sercem na spełnienie moich życzeń. O droga święta Rito, spraw, aby moja ufność i moja nadzieja nie zostały zawiedzione, aby moja prośba nie była odrzucona. Uproś mi u Boga to, o co proszę, a postaram się, aby wszyscy poznali dobroć Twego serca i wielką potęgę Twego wstawiennictwa.  O Najsłodsze Serce Jezusa, które zawsze okazywało się tak bardzo czułe na najmniejszą nędzę ludzkości, daj się wzruszyć moimi potrzebami i nie bacząc na moją słabość i niegodność, zechciej wyświadczyć mi łaskę, która tak leży mi na sercu i o którą prosi Cię dla mnie i ze mną Twoja wieczna oblubienica święta Rita.  O tak, za wierność, jaką święta Rita zawsze okazywała łasce Bożej, za wszystkie zalety, którymi uhonorowałeś Jej duszę, za wszystko co wycierpiała w swym życiu jako żona, matka i w ten sposób uczestniczyła w Twej bolesnej męce i wreszcie z tytułu nieograniczonej możliwości wstawiania się, przez co chciałeś wynagrodzić Jej wierność, udziel mi Twej łaski, która jest mi tak bardzo potrzebna.  A Ty, Maryjo Dziewico, nasza najlepsza Matko Niebieska, która przechowujesz skarby Boże i rozdzielasz wszelkie łaski, poprzyj Twoim potężnym wstawiennictwem modły Twej wielkiej czcicielki świętej Rity, aby łaska, o którą proszę Boga, została mi udzielona. Amen.

  doceń 3
 • gość
  22.05.2019 12:52
  LITANIA DO ŚW. RITY

  Kyrie elejson, Chryste elejson. Kyrie elejson.
  Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
  Chryste, usłysz nas – Chryste, usłysz nas
  Chryste, wysłuchaj nas – Chryste, wysłuchaj nas

  Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami
  Synu, Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami
  Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami

  Święta Maryjo – módl się za nami
  Święta Boża Rodzicielko – módl się za nami
  Matko Dobrej Rady – módl się za nami
  Pocieszycielko strapionych – módl się za nami
  Matko Łaski Bożej – módl się za nami
  Wspomożycielko wiernych – módl się za nami
  Święty Ojcze Augustynie – módl się za nami
  Święta Matko Moniko – módl się za nami
  Błogosławiony Szymonie z Cascia – módl się za nami
  Błogosławieni Janie i Hugonie z Cascia – módlcie się za nami
  Błogosławiona Mario Tereso z Cascia – módl się za nami
  Święta Rito, oblubienico Krzyża Świętego – módl się za nami
  Święta Rito, mężna małżonko – módl się za nami
  Święta Rito, silna matko – módl się za nami
  Święta Rito, litościwa wdowo – módl się za nami
  Święta Rito, niewiasto przebaczenia i pokoju – módl się za nami
  Święta Rito, mniszko augustiańska – módl się za nami

  Owocem Ducha jest miłość.
  Twe życie, Rito, było nią przepełnione – wyproś ją dla nas

  Owocem Ducha jest pokój.
  Twe życie, Rito, było nim przepełnione – wyproś go dla nas

  Owocem Ducha jest cierpliwość.
  Twe życie, Rito, było nią przepełnione – wyproś ją dla nas

  Owocem Ducha jest przebaczenie.
  Twe życie, Rito, było nim przepełnione – wyproś je dla nas

  Darem Ducha jest czystość.
  Twe życie, Rito, było nią przepełnione – wyproś ją dla nas

  Darem Ducha jest lojalność.
  Twe życie, Rito, było nią przepełnione – wyproś ją dla nas

  Owocem Ducha jest samokontrola.
  Twe życie, Rito, było nią przepełnione – wyproś ją dla nas

  Owocem Ducha jest nadzieja.
  Twe życie, Rito, było nią przepełnione – wyproś ją dla nas

  Święta Rito, święta od spraw niemożliwych – będziemy ciebie kochać

  Święta Rito, adwokatko w rozpaczliwych przypadkach – będziemy ciebie czcić

  Święta Rito, perło Umbrii – będziemy ciebie chwalić

  Święta Rito, wzorze świętości – chcemy cię naśladować

  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam, Panie.
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas, Panie.
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.

  K. Módl się za nami, święta Rito.
  W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

  Módlmy się:
  Ojcze niebieski, Ty dałeś świętej Ricie udział w męce Chrystusa, udziel nam łaski i siły do znoszenia naszych cierpień, abyśmy mogli głębiej uczestniczyć w misterium paschalnym Twojego Syna. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

  Modlitwa do św. Rity
  Święta Rito, posłuszna córko swoim rodzicom, kochająca małżonko gwałtownego męża, cierpliwa matko dwojga trudnych dzieci, dobrotliwie wyrozumiała współsiostro w klasztornej wspólnocie, cudowna współtowarzyszko cierpień ukochanego Pana.

  Ty znasz ludzi oraz ich nędzę. Ty wiesz także o palących troskach mego niespokojnego serca. Bezgraniczna ufność w moc Twego orędownictwa prowadzi mnie do Ciebie. Pomogłaś niezliczonym ludziom. W rozpaczliwych i prawie beznadziejnych wypadkach byłaś ostatnią ucieczką dla proszących Cię z wiarą. Nie opuszczaj mnie także w mojej wielkiej potrzebie … (wymienić ją).

  Ty doświadczyłaś wielu cierpień i stałaś się godną nosić na swym czole ranę cierniowej korony. Dopomóż mi także iść moją drogą, i nieść mój krzyż razem z Chrystusem, aby zaprowadził mnie do nieba. Amen.
  doceń 2
 • Ynkao
  22.05.2019 12:55
  Droga Ewelino, trochę pogalopowałaś. Pstryknięcie palców i mamy to , o co prosimy. Nasze życie - to ciągła troska , to dźwiganie krzyża,to trwanie przy krzyżu z Panem Jezusem. Z serca pozdrawiam .
  doceń 4
 • Dominiqua
  22.05.2019 19:44
  Musze to napisac, bo kiedys obiecalam Swietej Ricie ze bede opowiadala innym ludziom o niej. Dla mnie jest ona jak SuperSwieta, o cokolwiek ja prosilam, w mniejszych i wiekszych sprawach ZAWSZE sie sprawdzalo :) Chwala Panu!!!
  doceń 2
 • Margarita
  22.05.2019 22:47
  Św.Rita od dawna jest moją ulubioną świętą ,która pomaga,doradza,uczy.Jest mi bardzo bliska.Kochaam Ją.Amen
  doceń 0
 • pełna wiary
  23.05.2019 11:17
  Kochana Święta Rita, jest tak bliska mojemu sercu, stała się moim wzorem do nauki pokory i zawierzeniu Panu Bogu. Modlę się do niej każdego dnia o wstawiennictwo w trudnej dla mnie sytuacji. Chociaż łaska ta nie został mi dotąd udzielona, moja wiara i nadzieja wciąż są. Zawierzyłam się jej, a także Królowej Różańca świętego z Pompejów. Doznałam wielu łask, spokój ducha, radość życia. Czuję obecność Pana w moim życiu. Czuję jak jestem blisko niego, choć wiem, że jeszcze daleka droga do mojego pełnego nawrócenia. Różaniec jest cudownym łącznikiem z Niebem. Wczoraj dokonał się mały cud. W kościele obchodziliśmy wspomnienie św Rity, zaplanowałam uczestniczyć we mszy świętej, aby podziękować za dotychczas otrzymane łaski. Dostałam telefon, że prawdopodobnie będę musiał zostać znacznie dłużej w pracy, co wiązało się z tym, że nie zdążę na czas do kościoła. Zaczęłam gorąco błagać Św. Ritę i Maryję, aby dopomogły mi, pozwoliły pójść na mszę. Tak tez się stało. Moje prośby zostały wysłuchane. Dla mnie to jest mały cud :) Kocham Cię św. Rito i Matko Boża. Nie przestanę się modlić. Coś mi podpowiada, ze w końcu moje błagania zostaną wysłuchane przez Pana i udzielona łaska o która proszę. Teraz cierpliwie czekam, naprawiam moje życie, pogłębiam wiarę. I przyjmę to, co Bóg przygotował dla mnie w swoim planie.
  doceń 1
 • Kasia
  22.02.2020 13:34
  Kochana Św.Rito proszę Cie o pomoc spraw żeby Wojtek się we mnie zakochał. Żeby poza mną świata nie widział. W Tobie ostatnia moja nadzieja. Amen
  doceń 0

Ze względów bezpieczeństwa, kiedy korzystasz z możliwości napisania komentarza lub dodania intencji, w logach systemowych zapisuje się Twoje IP. Mają do niego dostęp wyłącznie uprawnieni administratorzy systemu. Administratorem Twoich danych jest Instytut Gość Media, z siedzibą w Katowicach 40-042, ul. Wita Stwosza 11. Szanujemy Twoje dane i chronimy je. Szczegółowe informacje na ten temat oraz i prawa, jakie Ci przysługują, opisaliśmy w Polityce prywatności.

Reklama

Zapisane na później

Pobieranie listy