Komentarze | 1 | Dodaj swój komentarz »

Śledzenie dyskusji..

Plusów: 0 abwin 27.10.2017 18:25
Panu Bogu świeczkę, a diabłu ogarek. Tak oceniam ten kompromis z postulatami lewackimi, aby handlować we wszystkie niedziele i święta. Warto, aby rządzący pamiętali wiersz 16 z Apokalipsy św. Jana "A tak, skoro jesteś letni i ani gorący, ani zimny, chcę cię wyrzucić z mych ust." Ap 3,16