Komentarze | 3 | Dodaj swój komentarz »

Śledzenie dyskusji..

Plusów: 0 Turysta 20.03.2017 17:49
Niezalogowany użytkownik unieważnił aby łatwiej było przyjąć 7 mln Ukraińców. Na razie ich liczba przekroczyła 1.3 miliona a wszyscy przyjechali jako turyści
Plusów: 1 Gość 20.03.2017 18:21
Niezalogowany użytkownik Dlaczego napisałeś o turystach skoro wydaje się im wizy uprawniające do pracy ? Wszyscy oficjalnie wiedzą, że pracują, przedsiębiorcy są zadowoleni, ZUS też.
Plusów: 0 MarianNowak 21.03.2017 16:15
Zamówienie MON na samoloty jest nielegalne. Jedną z trzech przesłanek, które mają uzasadniać udzielenie zamówienia z wolnej ręki jest art. 131h ust. 6 pkt 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.). Pozwala on skorzystać z wolnej ręki, jeśli „ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia”. – W tym zamówieniu nie da się wykazać zaistnienia tej przesłanki z prostego powodu – przez wiele lat polskie władze korzystały z samolotów LOT. A skoro tak, to dzisiaj trudno byłoby dowieść, że wydarzyło się w ostatnich dniach coś nieprzewidywalnego, co uzasadnia konieczność ich natychmiastowego zakupu.