Bóg - osoba bliska

dodane 24.01.2015 17:00

Adam Kołodziej


GN 04/2015 |

„Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!”

Bóg - osoba bliska   henryk przondziono /foto gość Adam Kołodziej
 elektronik, członek wspólnoty 
charyzmatycznej


Pan Jezus oznajmia radosną nowinę o tym, że królestwo Jego Ojca jest blisko nas, którzy słuchamy tych słów. Co oznacza to dla mnie? Jestem zaproszony do przyjaźni ze Stwórcą. Do tego, by traktować Go jak bliską mi osobę, by mówić Mu o swoich radościach, ale też o trudnościach. By konsultować z Nim najważniejsze wybory w moim życiu. Powierzać Mu swoje sprawy. Odkrywać przed Nim swe serce. Czy jednak wystarczy tylko przyjąć to zaproszenie, by wejść w relację z Bogiem? Druga część przesłania Jezusa mówi o tym, by się nawracać i wierzyć w Ewangelię. To jest warunkiem prawdziwej przyjaźni z Bogiem. Powinniśmy nawracać się codziennie. Ma to polegać na odwracaniu się od zła, które zauważymy w swoim życiu, i przylgnięciu do dobra, którego źródłem jest Bóg. Temu właśnie powinna służyć przemiana serca i zgłębianie Ewangelii.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |