Niewiele trzeba, by przywrócić właściwą hierarchię wartości w życiu

Niewiele trzeba, by przywrócić właściwą hierarchię wartości w życiu

ks. Antoni Bartoszek

A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Mt 6,18

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej bowiem nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie.

Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę, powiadam wam: ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.

Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni to lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, powiadam wam: otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.

Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę, powiadam wam, już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i obmyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie».


Post, jałmużna, modlitwa – trzy czynności, do których zachęca Kościół u progu Wielkiego Postu. Zachować post to nie spożywać pokarmów mięsnych w piątki oraz ograniczyć ilość pokarmu w Środę Popielcową oraz Wielki Piątek. Zachować post to także zrezygnować dobrowolnie z czegoś dobrego i przyjemnego, by zaoszczędzone w ten sposób pieniądze przekazać (w formie jałmużny) na rzecz potrzebujących, a zaoszczędzony czas przeznaczyć na modlitwę, na rozmowę z Bogiem. Wszystko z miłości do Boga Ojca, który „widzi w ukryciu”, i do bliźniego, który potrzebuje naszego serca; a nie dla własnej diety czy ładnej sylwetki ani też nie po to, by pokazać się przed ludźmi. Tak niewiele trzeba, by przywrócić właściwą hierarchię wartości w życiu. Spróbujmy zatem dosłownie zrealizować słowa Pana Jezusa. 

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |