107,6 FM

15 I - Dzień Judaizmu w Kościele w Polsce

Już po raz 18. w polskich diecezjach obchodzony będzie Dzień Judaizmu. Jego centralne obchody odbędą się 15 stycznia na terenie diecezji bielsko-żywieckiej, w której znajduje się były obóz zagłady Auschwitz-Birkenau.

W przededniu 70. rocznicy jego wyzwolenia wspólna modlitwa Chrześcijan i Żydów będzie aktem upamiętnienia ponad miliona zamordowanych tam ludzi i wyrazem pamięci o naszej wspólnej historii.

W ramach centralnych obchodów w Bielsku-Białej odbędzie się w katedrze nabożeństwo Słowa Bożego z udziałem katolików, ewangelików, prawosławnych i Żydów, sesja naukowa, spotkanie w Gminie Wyznaniowej Żydowskiej, liczne wykłady i wystawy, programy edukacyjne w szkołach oraz ogłoszenie "Apelu o upamiętnienie Żydów, naszych współobywateli i sąsiadów".

XVIII Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce będzie przebiegał pod hasłem: "Szukałem Pana a On mnie wysłuchał i uwolnił od wszelkiej trwogi" (Ps 32,5). Jego celem - jak zawsze - jest rozwój dialogu chrześcijańsko-żydowskiego, a także wspólna modlitwa i refleksja. Dzień Judaizmu ma pomóc katolikom w odkrywaniu judaistycznych korzeni chrześcijaństwa oraz pogłębianiu świadomości – jak nauczał Jan Paweł II – że religia żydowska nie jest wobec chrześcijaństwa rzeczywistością zewnętrzną, lecz "czymś wewnętrznym, oraz że nasz stosunek do niej jest inny aniżeli do jakiejkolwiek innej religii".

Organizatorami Dnia są: Komitet ds. Dialogu z Judaizmem Konferencji Episkopatu Polski, Diecezja Bielsko-Żywiecka, Gmina Wyznaniowa Żydowska z Bielska-Białej i Prezydent Miasta Bielsko-Biała.

Przebieg centralnych obchodów:

Oświęcim

Pierwszym punktem obchodów XVIII Dnia Judaizmu, 15 stycznia o godz. 10. będzie modlitwa chrześcijan i Żydów przy Międzynarodowym Pomniku Ofiar Obozu Auschwitz-Birkenau. Wspólnie modlić się będą m.in. Michael Schudrich - naczelny rabin Polski, bp Roman Pindel - biskup bielsko-żywiecki, bp Mieczysław Cisło - przewodniczący Komitetu ds. Dialogu z Judaizmem Rady ds. Dialogu Religijnego Konferencji Episkopatu Polski, bp Paweł Anweiler - biskup diecezji cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, przedstawiciele Centrum Dialogu i Modlitwy z ks. Manfredem Deselaersem, reprezentanci miejscowych władz i inni goście.

Zgromadzonych powita bp Pindel przypominając, że obchody XVIII Dnia Judaizmu zaczynają się właśnie tutaj, aby w przededniu 70. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau przypomnieć tych, którzy tu cierpieli i ginęli, aby się na nich modlić i prosić Boga o pokój. Zostanie przypomniana skala tragedii, jaka miała miejsce na terenie obozu zagłady w postaci zamordowania 900 tys. Żydów, 75 tys. Polaków, 23 tys. Romów, 15 tys. sowieckich więźniów oraz przedstawicieli innych narodów.

Odczytane zostaną m.in. fragmenty wspomnień ocalałych Żydów oraz cytaty z Jana Pawła II na temat Szoa. Następnie przybyli wspólnie modlić się będą słowami Psalmu 22: "Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił? (...) Boże mój, wołam przez dzień, a nie odpowiadasz, [wołam] i nocą, a nie zaznaję pokoju". Michel Schudrich, główny rabin Polski odśpiewa modlitwę "El Male Rachamim", a kolejną modlitwę wypowie bp Anweiler.

Bp Piotr Greger odczyta modlitwę Jana Pawła II z Dnia Przebaczenia Wielkiego Jubileuszu 2000 r.: "Boże naszych ojców, który wybrałeś Abrahama i jego potomstwo, aby Twoje imię zostało zaniesione narodom: bolejemy głęboko nad postępowaniem tych, którzy w ciągu dziejów przysporzyli cierpień tym Twoim synom, a prosząc Cię o przebaczenie pragniemy tworzyć trwałą więź prawdziwego braterstwa z ludem przymierza", Bp Cisło przypomni modlitwę Jana Pawła II w intencji Narodu Żydowskiego z Umschlagplatz w Warszawie. A na zakończenie wszyscy zapalą znicze pod pomnikiem.

« 1 2 3 4 5 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama