107,6 FM

Z konfesjonałów do więzień

– Wolę pójść do więzienia niż złamać tajemnicę spowiedzi – powiedział arcybiskup Melbourne Peter Comensoli w reakcji na wprowadzenie w stanie Wiktoria nowego prawa. Zobowiązuje ono kapłanów do złamania tajemnicy sakramentalnej.

– Dlaczego zatem rząd ustanowił to prawo? – Niektórzy komentatorzy twierdzą, że prawdopodobnie chodzi o podważenie pozycji moralnej Kościoła w społeczeństwie i walkę z nim – mówi ks. Ireneusz Czech. Podczas gdy inne wspólnoty kościelne (np. Kościół anglikański) starają się być poprawne politycznie i godzą się na wszystko, co rząd obwieszcza, Kościół katolicki głosi prawdy często niewygodne dla rządzących. Na przykład odważnie sprzeciwił się eutanazji. Pomimo jednak jasnego stanowiska biskupów australijskich eutanazja w stanie Wiktoria została niedawno wprowadzona.

Antidotum na zło?

Szukając odpowiedzi na pytanie o intencje prawodawcy mającego zamiar ingerować w porządek religijny, trudno pominąć przytoczoną wyżej historię księdza, który przez dziesiątki lat spowiadał się z poważnego przestępstwa i – jak twierdzi – żaden ze spowiedników nie odmówił mu rozgrzeszenia, a jedyną radą była modlitwa. Teoretycznie, jak tłumaczą politycy, nakaz zadenuncjowania penitenta, który jest groźnym przestępcą, miałby na celu zapobieżenie kolejnym popełnianym przez niego przestępstwom. Pytam koordynatora episkopatu ds. ochrony dzieci i młodzieży, księdza Adama Żaka, czy ta motywacja ma jakiekolwiek racjonalne przesłanki. – Nie wierzę w skuteczność takich rozwiązań prawnych. One mogą jedynie przestraszyć sprawców nadużyć, którzy mogliby skorzystać z sakramentu, a z niego nie skorzystają. Będzie to raczej pozbawienie możliwości zastosowania pewnych środków naprawczych, które mogłyby mieć miejsce. Gdyby sprawca wyznawał taki grzech, to oznaczałoby, że szuka rozwiązania, pomocy, rady. Spowiednicy jednak, co podkreślam, powinni być do tego bardzo dobrze przygotowani. Mają odpowiednie narzędzia: perswazji czy argumentu do sumienia, w którym mogą zobowiązać przestępcę do naprawienia zła i mogą to wyegzekwować – mówi ojciec Żak. •

« 1 2 3 4 5 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama