107,6 FM

13.11.2019. | Religijny analfabetyzm

Z redaktorem Jackiem Dziedziną oraz ks. prof. Witoldem Kaweckim rozmawiamy o religijnym analfabetyzmie, ewangelizacji i sztuce mówiącej o Bogu.

W Europie wyrosło pokolenie, które nie tylko nie zna Ewangelii, ale nie rozpoznaje podstawowych kodów kulturowych - pisze w ostatnim numerze Gościa Niedzielnego Jacek Dziedzina. Ta teza sprowokowała mnie do rozmowy z Autorem, a także do poproszenia o komentarz księdza profesora Witolda Kaweckiego.

Mówi Jacek Dziedzina:

Co robić, jeżeli prawdą jest, że podstawowe treści jakie niesie ze sobą chrześcijaństwo stają się dziś coraz bardziej niezrozumiałe? Czy należy radykalnie zmienić sposób głoszenia Ewangelii i nauczania wiary? Gdzie szukać nowych dróg i sposobów głoszenia Dobrej Nowiny? W programie Credo m.in. na te pytania odpowiada ks. prof. Witold Kawecki - Dyrektor Instytutu Wiedzy o Kulturze, wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Organizator specjalności Teologii Kultury, Kierownik Zakładu Teologii Ewangelizacji Medialnej, wykładowca Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa i Instytutu Socjologii.

 

 

 

Przeczytaj artykuł Jacka Dziedziny

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..