107,6 FM

23.01.2022 | Bogu chodzi o dialog

Słuchajmy i świętujmy, oto sposób na to, byśmy poznawali Boga! W Niedzielę Słowa Bożego siostra Joanna Nowińska, Maria Miduch i ks. Leszek Makówka zapraszają do aktywnej lektury Biblii i stawiania pytań.

23.01.2022 | Bogu chodzi o dialog  

Dr hab. siostra Joanna Nowińska w Niedzielę Słowa Bożego otwiera przed nami bibliotekę w klasztorze Ojców Misjonarzy w Krakowie. Sięgamy po lekturę specjalistyczną, sprawdzamy podpowiedzi egzegetów i biblistów, ale przede wszystkim zwracamy uwagę na wskazówkę papieża Franciszka, który ustanawiając Niedzielę Słowa Bożego zachęcał do dialogu z Bogiem.

W pierwszym czytaniu z Księgi Nehemiasza znajdujemy dziś gotowy scenariusz świętowania. Po uważnym słuchaniu słów Prawa Bożego, czas na biesiadę: I rzekł im Nehemiasz: «Idźcie, spożywajcie potrawy świąteczne i pijcie słodkie napoje, poślijcie też porcje temu, który nic gotowego nie ma: albowiem poświęcony jest ten dzień Bogu naszemu. A nie bądźcie przygnębieni, gdyż radość w Panu jest waszą ostoją».

Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem. Wszyscy bowiem w jednym Duchu zostaliśmy ochrzczeni, aby stanowić jedno Ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscy też zostaliśmy napojeni jednym Duchem. Ciało bowiem to nie jeden członek, lecz liczne członki. Wy przeto jesteście Ciałem Chrystusa i poszczególnymi Jego członkami. - czytamy dziś w Liście Św. Pawła do Koryntian. Siostra Joanna Nowińska wyjaśnia dlaczego dla adresatów listu metafora ciała była tak istotna i czytelna. Przypomina też o problemach z jakimi mierzyła się koryncka wspólnota chrześcijan - min. z brakiem jedności, walką o władzę, czy inspirowaniem się pogańskimi kultami.

Dr Maria Miduch przedstawia ewangelistę Łukasza. Wyjaśnia w jaki sposób zbierał materiał, by spisać Ewangelię. Zastanawiamy się kim był adresat jego tekstu - dostojny Teofil.

W rozmowie przenosimy się też do synagogi w Nazarecie. Maria Miduch wyjaśnia zwyczaje związane z czytaniem Słowa Bożego i rozważaniem go przez wierzących Izraelitów. Wyjaśniamy też, czy dla obecnych w  synagodze było jasne, że Jezus odczytując proroctwo Izajasza ogłaszał, że jest Mesjaszem?

Rozwinąwszy księgę, znalazł miejsce, gdzie było napisane: «Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski Pana». Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze były w Niego utkwione. Począł więc mówić do nich: «Dziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście».

Ks. dr Leszek Makówka szuka biblijnych i artystycznych wskazówek do świętowania.

 

 

 

 

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Słowo daję

Warto wrócić do fragmentów Biblii czytanych na niedzielnej Mszy Świętej. Warto spotkać ludzi, dla których Biblia jest życiową  i naukową pasją! Warto przeżyć niedzielę w rytmie Bożego Słowa!
Rozmowy z dr hab. siostrą Joanną Nowińską, refleksje ks. dr. hab. Wojciecha Węgrzyniaka, spotkanie przy stole z dr Marią Miduch i opowieści o żydowskich i chrześcijańskich świętach, wreszcie podróże szlakiem architektury sakralnej i inspirujących dzieł sztuki, na które wyruszymy  razem z  ks. dr. Leszkiem Makówką - Dominika Szczawińska zapraszam w każdą niedzielę po godzinie 11.00.