107,6 FM

6.02.2022| Na Twoje słowo...

O doświadczeniu Bożej chwały, poczuciu niegodności wobec Boga i zaufaniu do Jezusa - rozmawiamy z s. dr hab. Joanną Nowińską, dr Marią Miduch i ks. dr Leszkiem Makówką.

 

"...ujrzałem Pana zasiadającego na wysokim i wyniosłym tronie, a tren Jego szaty wypełniał świątynię. Serafiny stały ponad Nim; każdy z nich miał po sześć skrzydeł.
I wołał jeden do drugiego: «Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów. Cała ziemia pełna jest Jego chwały». Od głosu tego, który wołał, zadrgały futryny drzwi, a świątynia napełniła się dymem.
I powiedziałem: «Biada mi! Jestem zgubiony! Wszak jestem mężem o nieczystych wargach i mieszkam pośród ludu o nieczystych wargach, a oczy moje oglądały Króla, Pana Zastępów!» " - o doświadczeniu Bożej Obecności opisanym w Księdze Izajasza rozmawiamy z s. Joanną Nowińską.

"W końcu, już po wszystkich, ukazał się także i mnie jako poronionemu płodowi" - pisze  o swoim spotkaniu ze Zmartwychwstałym  święty Paweł. Co ma na myśli wyjaśnia s. Joanną Nowińska.

"«Wyjdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiekiem grzesznym». I jego bowiem, i wszystkich jego towarzyszy w zdumienie wprawił połów ryb, jakiego dokonali; jak również Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona." - czytamy w Ewangelii wg. św. Łukasza. Reakcję Piotra i jego towarzyszy na cudowny połów ryb wyjaśnia dr Maria Miduch.

Jak wyglądał cud nad Jeziorem Genezaret? Czy malarstwo monumentalne Jean' a Jouvene przybliża nas do wydarzeń opisanych w Ewangelii?Rozmowa z ks. dr Leszkiem Makówką.

 

 

 

 

 

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Słowo daję

Warto wrócić do fragmentów Biblii czytanych na niedzielnej Mszy Świętej. Warto spotkać ludzi, dla których Biblia jest życiową  i naukową pasją! Warto przeżyć niedzielę w rytmie Bożego Słowa!
Rozmowy z dr hab. siostrą Joanną Nowińską, refleksje ks. dr. hab. Wojciecha Węgrzyniaka, spotkanie przy stole z dr Marią Miduch i opowieści o żydowskich i chrześcijańskich świętach, wreszcie podróże szlakiem architektury sakralnej i inspirujących dzieł sztuki, na które wyruszymy  razem z  ks. dr. Leszkiem Makówką - Dominika Szczawińska zapraszam w każdą niedzielę po godzinie 11.00.