107,6 FM

Moralnie już jesteśmy zwycięzcami!

Moralnie już jesteśmy zwycięzcami - zwierzchnik Prawosławnego Kościoła Ukrainy metropolita Kijowa Epifaniusz dziękuje Polakom za modlitwę. Posłuchaj rozmowy o roli Kościoła Prawosławnego Ukrainy w czasie wojny i zadaniach, jakie stoją przed jego zwierzchnikiem.

Prawosławna Cerkiew Ukrainy jest kościołem autokefalicznym, czyli samodzielnym od 2019 r., kiedy to jego niezależność potwierdził patriarcha Konstantynopola Bartłomiej. Niezależności ukraińskiego prawosławia nie uznaje cerkiew moskiewska. Z zwierzchnikiem Prawosławnego Kościoła Ukrainy metropolitą Kijowa Epifaniuszem na antenie Radia eM rozmawiała Dominika Szczawińska w audycji "Raport o Kościele". 

Metropolita Kijowa podkreślił, że wciąż aktualna jest prośba skierowana do wszystkich chrześcijan o modlitwę za naród ukraiński i z całego serca dziękuje za każdą modlitwę i każde wsparcie Polakom. Zaznaczył też, że modlitwa daje Ukraińcom odczuwalne wsparcie:

- W czasie wojny w sposób szczególny odczuwamy Boże wzmocnienie i wsparcie - mówił Epifaniusz.

Zwierzchnik ukraińskiej cerkwi prawosławnej opowiedział też w jaki sposób kościół ten opiekuje się i wspiera swoich wiernych w czasie trwającej wojny: 

- Nieustannie korzystamy z nowoczesnych metod komunikacji i sposobów pomagania. Niezachwianie i z uporem staramy się, aby ukraińska młodzież wróciła do cerkwi. Sposobem najbardziej znanym są media społecznościowe, którymi stara się cerkiew dotrzeć do młodego człowieka - zaznacza metropolita. 

Epifaniusz opowiada również o swoich podróżach do rejonów Ukrainy najmocniej ogarniętych wojną: "To dla mnie konieczność. Ci ludzie potrzebują mojego wsparcia i mojej bliskości. Widzę w tym swoje powołanie". 

Metropolita podkreśla też, że Ukraińcy pragną pokoju, jednak prawdziwy pokój może nastąpić dopiero wtedy, gdy zachowane zostaną zasady sprawiedliwości - Ukraińcy nikogo nie atakują, bronią jedynie swojej wolności przed napaścią Rosjan.

W rozmowie z Dominiką Szczawińską Epifaniusz opowiada też o przechodzeniu całych parafii podległych dotąd pod cerkiew moskiewską pod zwierzchnictwo cerkwi Ukrainy, ale również porusza wątki bardzo osobiste opowiadając o swoich pierwszych doświadczeniach wiary.

Posłuchaj całej rozmowy Radia eM:

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..