107,6 FM

Wniosek kredytowy co to?

Przy staraniu się o jakikolwiek kredyt w banku niezbędnym elementem jest wniosek kredytowy. Co to dokładnie jest, z czego się składa i jak go wypełnić? Warto poznać wszystkie te kwestie, jeśli wnioskujesz o kredyt po raz pierwszy.

Czym jest wniosek kredytowy?

Wniosek kredytowy to podstawowy dokument, na podstawie którego bank przyjmuje prośbę o zobowiązanie. Jest to formularz, który należy wypełnić, aby móc starać się o kredyt gotówkowy, hipoteczny czy konsolidacyjny. Zawiera różne rubryki, w których wpisuje się poszczególne informacje, np. dane osobowe, adresowe, czy też parametry pożyczki, o jaką się wnioskuje.

Wniosek kredytowy składa się z kilku elementów, które mogą różnic się w zależności od rodzaju kredytu, o jaki stara się klient.

Jak wygląda wniosek kredytowy?

Inaczej wygląda wniosek o kredyt gotówkowy, a inne dane będzie trzeba podać, wypełniając wniosek o kredyt hipoteczny. Wynika to przede wszystkim z faktu, że kredyt hipoteczny wiąże się z bardziej rozbudowaną procedurą. Opiewa na wyższą kwotę, wymaga zabezpieczenia, należy podać w nim szersze informacje dotyczące dochodów czy wkładu własnego oraz rodzaju nieruchomości.

Wniosek o kredyt hipoteczny zawiera poszczególne rubryki:

 • 1. Dane osobowe wnioskodawcy
  • Imię i nazwisko
  • Data urodzenia
  • Numer PESEL
  • Stan cywilny
  • Adres zamieszkania
  • Numer telefonu
  • Adres e-mail
 • 2. Dane dotyczące zatrudnienia i dochodów
  • Nazwa pracodawcy
  • Adres pracodawcy
  • Stanowisko
  • Rodzaj umowy (o pracę, zlecenie, o dzieło, własna działalność gospodarcza itp.)
  • Wysokość dochodu netto
  • Okres zatrudnienia w obecnej firmie
  • Informacje o innych źródłach dochodu (np. wynajem nieruchomości)
 • 3. Informacje o współkredytobiorcy (jeśli dotyczy)
  • Dane osobowe
  • Informacje o zatrudnieniu i dochodach
 • 4. Informacje o nieruchomości
  • Rodzaj nieruchomości, która ma być nabyta z kredytu (mieszkanie, dom, działka)
  • Lokalizacja
  • Powierzchnia
  • Stan prawny (np. własność, współwłasność)
  • Szacunkowa wartość nieruchomości
 • 5. Szczegóły kredytu
  • Kwota kredytu
  • Preferowany okres kredytowania
  • Typ oprocentowania (stałe/zmienne)
  • Preferowane ubezpieczenie kredytu
 • 6. Informacje o obciążeniach finansowych
  • Inne kredyty i pożyczki
  • Miesięczne zobowiązania (np. inne raty kredytowe)
 • 7. Oświadczenia i zgody
  • Oświadczenie o prawdziwości podanych danych
  • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
  • Zgoda na sprawdzenie w Biurze Informacji Kredytowej
 • 8. Dodatkowe informacje
  • Informacje o współwłaścicielach nieruchomości
  • Informacje o celu kredytu (np. zakup, budowa, remont)
 • 9. Podpisy wnioskodawców
 • Wniosek o kredyt gotówkowy jest mniej rozbudowany i wymaga podania następujących informacji:

 • 1. Dane osobowe wnioskodawcy
  • Imię i nazwisko
  • Data urodzenia
  • Numer PESEL
  • Adres zamieszkania
  • Numer telefonu
  • Adres e-mail
  • Stan cywilny
 • 2. Informacje związane z zatrudnieniem i dochodami
  • Nazwa pracodawcy
  • Adres firmy
  • Branża, stanowisko
  • Forma zatrudnienia
  • Okres zatrudnienia w obecnej firmie
  • Wysokość miesięcznych dochodów
  • Informacje o innych źródłach dochodów
 • 3. Parametry i szczegóły dotyczące kredytu
  • Kwota kredytu
  • Okres kredytowania
  • Preferowany sposób spłaty (rodzaj rat)
 • 4. Informacje o obecnych zobowiązaniach finansowych
  • Inne kredyty i pożyczki
  • Łączna wysokość rat wszystkich zobowiązań
  • Limity na kartach kredytowych
  • Debety na koncie
 • 5. Oświadczenia i zgody
  • Oświadczenie o prawdziwości podanych we wniosku danych
  • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
  • Zgoda na sprawdzenie klienta w BIK
 • 6. Podpis wnioskodawcy
 • Z jeszcze innych elementów składa się wniosek o kredyt konsolidacyjny. To zobowiązanie, które ma na celu połączenie kilku zobowiązań w jedno. Dlatego też banki wymagają szczegółowego określenia informacji o długach, jakie mają być skonsolidowane.

  W związku z tym wniosek o kredyt konsolidacyjny wygląda następująco:

 • 1. Dane osobowe wnioskodawcy
  • Imię i nazwisko
  • Data urodzenia
  • Numer PESEL
  • Adres zamieszkania
  • Numer telefonu
  • Adres e-mail
  • Stan cywilny
 • 2. Dane dotyczące zatrudnienia i zarobków
  • Nazwa pracodawcy
  • Adres firmy
  • Stanowisko, rodzaj umowy
  • Wysokość dochodów netto
  • Okres zatrudnienia
  • Informacje o dodatkowych źródłach dochodu
 • 3. Informacje o zobowiązaniach do konsolidacji
  • Lista konsolidowanych kredytów i pożyczek
  • Nazwy instytucji, w których spłacane są zobowiązania
  • Kwoty pozostałe do spłaty
  • Wysokość obecnych rat
  • Terminy spłat zobowiązań
 • 4. Parametry kredytu
  • Kwota kredytu konsolidacyjnego
  • Czas spłaty
  • Rodzaj rat
  • Czy wniosek obejmuje dodatkową gotówkę (ponad sumę konsolidacji)
 • 5. Oświadczenia i zgody
 • 6. Podpis wnioskodawcy
 • Wniosek kredytowy co to?

  Co jest potrzebne do wniosku kredytowego?

  Wiesz już, jak wygląda wniosek kredytowy i jego elementy w zależności od rodzaju zobowiązania. Ale czy to jedyny dokument, który jest potrzebny do starania się o wsparcie finansowe? Niekiedy to wystarcza, aby bank zweryfikował prośbę. Zdarza się jednak, że niezbędne są dodatkowe informacje, np. dotyczące sytuacji materialnej, utrzymania, zatrudnienia. Wówczas należy wypełnić osobne oświadczenie o dochodach, a nawet dołączyć do wniosku zaświadczenie od pracodawcy. Z kolei w przypadku kredytu hipotecznego koniecznie trzeba uzupełniać wniosek na późniejszych etapach o inne dokumenty, np. te związane z nabyciem nieruchomości. Będzie to umowa przedwstępna u notariusza, umowa deweloperska, czy kosztorysy.

  Kto wypełnia wniosek kredytowy?

  Wniosek o kredyt musi własnoręcznie wypełnić osoba, która stara się o kredyt, chyba że posiada pełnomocnika wyznaczonego notarialnie. Jeśli o kredyt wnioskuje dwóch kredytobiorców, wówczas oboje muszą podać wszystkie dane i informacje związane z dochodami. Również współkredytobiorca musi składać podpisy na wszystkich formularzach, jakich wymaga bank.

  Ile razy można składać wniosek o kredyt?

  Teoretycznie wniosek o kredyt online można składać do woli. Po wybraniu kredytu gotówkowego, korzystając np. z zaufanego rankingu kredytów: https://direct.money.pl/ranking-kredytow-gotowkowych. Nie ma raczej ograniczeń dotyczących tego, ile razy w danym miejscu można starać się o kredyt. W praktyce jednak mimo tego, że można wnioskować kilka razy o zobowiązanie, lepiej nie robić tego jednocześnie w kilku bankach, ani też starać się o kredyt ponownie po krótkim czasie.

  Konsumenci, którzy składają prośbę o finansowanie w kilku miejscach naraz, nie są traktowani jako wiarygodni. Każdy wniosek kredytowy skutkuje sprawdzeniem historii w BIK. Wiele zapytań naraz może wpłynąć na obniżenie zdolności kredytowej. Może być to interpretowane jako ryzyko niestabilności finansowej. Podobnie jest w przypadku składania kilku wniosków po sobie, czyli po otrzymaniu odmowy w jednym banku starania się o kredyt w drugim.

  Ile czasu trwa rozpatrzenie o wniosek kredytowy?

  Pozostaje pytanie, jak sprawdzić, na jakim etapie jest wniosek kredytowy. W końcu po jego złożeniu większość chce, aby cały proces trwał jak najkrócej. To, w jakim czasie bank wyda decyzję, jest uzależnione oczywiście od tego, o jaki kredyt wnioskujesz. Jeśli starasz się o hipoteczny, bank będzie musiał zweryfikować więcej informacji, dlatego też może trwać to dłużej.

  Ile czasu bank rozpatruje wniosek o kredyt hipoteczny? Wstępna decyzja może być wydana np. w ciągu kilku dni. Zdarza się jednak, że będzie trwało to kilka tygodni. Cały proces może przebiegać nawet kilka miesięcy, bo składa się z wielu etapów. Ważna jest też kwota — ta wyższa wymaga ostrożności ze strony banku, który musi dokładnie ocenić zdolność kredytową.

  Jak sprawdzić, na jakim etapie jest wniosek kredytowy?

  • Zadzwoń na infolinię banku i porozmawiaj z konsultantem.
  • Śledź status w bankowości, jeśli przez nią składałeś wniosek (np. w aplikacji).
  • Odwiedź bank, w którym składałeś wniosek, a pracownik udzieli Ci informacji.
  • Sprawdź e-maila, gdyż wiele banków wysyła aktualizacje statusu mailowo.
  • Skontaktuj się z doradcą kredytowym, jeśli pomagał Ci w znalezieniu najkorzystniejszej oferty i dopełnianiu formalności.

  Sprawdź powiadomienia SMS, jeśli składałeś taką prośbę przy składaniu wniosku.

  Artykuł zewnętrzny (whp)

  « 1 »
  oceń artykuł Pobieranie..
  TAGI:

  Zapisane na później

  Pobieranie listy

  Reklama