107,6 FM

Spółdzielczość z "OSKARDEM"

Spółdzielczość w Polsce ma ważną i piękną historię. Rozwijała się już pod zaborami, ale najbardziej intensywnie po II Wojnie Światowej. Dziś kojarzymy ją głównie z działalnością spółdzielni mieszkaniowych. Na przykładzie Tyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej "OSKARD" pokażemy, jak ważną rolę pełni obecnie spółdzielczość w zakresie spraw społecznych, jak wszelkie działania prospołeczne przyczyniają się do aktywizacji mieszkańców oraz umocnienia więzi społecznych oraz sprzyjają tworzeniu warunków bogatego życia kulturalnego mieszkańców.