107,6 FM

Zimowe przygody z Oskardem

Spółdzielnie mieszkaniowe kojarzone są głównie z zarządzaniem zasobami mieszkaniowymi. To niepełna wiedza. Tyska Spółdzielnia Mieszkaniowa Oskard prowadzi, między innymi, szeroką działalność społeczną. W czasie ferii organizuje dla dzieci półkolonie.

Spółdzielczość z "OSKARDEM"

Spółdzielczość w Polsce ma ważną i piękną historię. Rozwijała się już pod zaborami, ale najbardziej intensywnie po II Wojnie Światowej. Dziś kojarzymy ją głównie z działalnością spółdzielni mieszkaniowych. Na przykładzie Tyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej "OSKARD" pokażemy, jak ważną rolę pełni obecnie spółdzielczość w zakresie spraw społecznych, jak wszelkie działania prospołeczne przyczyniają się do aktywizacji mieszkańców oraz umocnienia więzi społecznych oraz sprzyjają tworzeniu warunków bogatego życia kulturalnego mieszkańców.