107,6 FM

Ralph Martin: Musimy głosić Boże Miłosierdzie

"Co Duch św. mówi do Kościoła?” - na to pytanie starał się odpowiedzieć Ralph Martin, ewangelizator, gość II Konferencji Wiary. Spotkanie odbyło się w parafii Wniebowstąpienia Pańskiego.

W odpowiedzi na postawione w tytule konferencji pytanie Ralph Martin, pionier Odnowy, ewangelizator, filozof, teolog, konsulator Papieskiej Rady ds. Nowej Ewangelizacji, przytoczył list apostolski Jana Pawła II Novo millennio ineunte, w którym papież ukazał model Kościoła i charakter jego misji w nowym tysiącleciu chrześcijaństwa.

Mówca przytoczył trzy główne wątki papieskiej wizji. Po pierwsze Duch św. pomaga odkryć powszechne powołanie do świętości, po drugie - Duch św. pomaga odkryć Kościół jako komunię miłości i międzyludzkie relacje - komunia miłości, która zaczyna się już tu na ziemi. Po trzecie - Duch św. pomaga zrozumieć dar pięćdziesiątnicy, która umożliwia nową ewangelizację.

Papieskie wątki stały się osią trzech konferencji, które wygłosił podczas wizyty w Polsce R. Martin. Pierwsza z trzech sesji dotyczyła nowej ewangelizacji.

Na początku przemówienia ewangelizator, za Encykliką Jana Pawła II "Redemptoris Missio”, przytoczył definicję nowej ewangelizacji: „Przepowiadanie Słowa Bożego ma na celu chrześcijańskie nawrócenie, to znaczy pełne i szczere przylgnięcie do Chrystusa i jego Ewangelii poprzez wiarę. (...) oznacza przyjęcie osobistej decyzji zbawczego panowania Chrystusa i wejście do grona Jego uczniów”.

- Ewangelizacja nie oznacza działań, które mają sprawić, że więcej ludzi przyjdzie na Mszę św. i zaangażuje się w życie parafii. Bo możemy mieć ludzi na Mszy św. i aktywistów w parafiach, ale oni nie będą nawróceni - mówił R. Martin.

Charyzmatyk zwrócił uwagę, że wiele osób żyje w kulturze chrześcijańskiej, mówiąc: "jestem katolikiem, bo jestem Polakiem, Irlandczykiem czy Meksykaninem”, ale nie ma w tym nawrócenia.

- Nowa ewangelizacja ma pomóc ludziom podjąć decyzję o osobistym oddaniu życia Jezusowi i staniu się jego uczniami - wyjaśnił.

Charyzmatyk wskazał na trzy rzeczy, które "każdy uczeń Jezusa musi wziąć na poważnie". - Uczeń ufa całkowicie nauczycielowi, jego dobroci, miłości, może na nim polegać, uczeń na poważnie przyjmuje naukę Jezusa i idzie tam, gdzie Duch św. go prowadzi - mówił. I dodał: - Trzeba uczyć się nasłuchiwać, co do każdego z nas mówi Duch św. Jana Paweł II, kiedy się modlił, rozmawiał z drugim człowiekiem nasłuchiwał, co Duch św. chce mu przekazać.

W drugiej części swojego przemówienia Ralph Martin zastanawiał się, co jest nowego w nowej ewangelizacji. Za Janem Pawłem II zauważył, że współcześnie mamy nową sytuację, w której "całe grupy ochrzczonych utraciły żywy sens wiary albo wprost nie uważają się już za członków Kościoła, prowadząc życie dalekie od Chrystusa i od Jego Ewangelii. W tym przypadku zachodzi potrzeba nowej ewangelizacji”.

- To członkowie naszych rodzin, krewni, sąsiedzi - oni są ochrzczeni, ale nie podjęli osobistej decyzji oddania Jezusowi - przypomniał.

Drugą nową rzeczą w nowej ewangelizacji są osoby, które mają ją wykonywać. W powszechnym mniemaniu ewangelizacja to zadanie dla osób duchowych czy misjonarzy. - Tymczasem każda osoba świecka jest powołana do tego, by być misjonarzem, każdy musi przyjąć swoje powołanie. Do tego zaprosił nas Jezus w momencie chrztu świętego - wyjaśnił.

Ralph Martin przypomniał, że chrzest nie jest rytuałem, ale sakramentem, który wprowadza nas w zjednoczenie z Bogiem, który od tego momentu zamieszkuje i działa w naszym sercu.

- Bóg nie śpi w naszych sercach, ale żarliwie kocha swojego Ojca. Jezus che, abyśmy widzieli jego miłość do Ojca i kochali Go razem z Nim, uczy przyjmować Jego miłość. On chce wprowadzić nas w tą miłość - mówił charyzmatyk.

Na zakończenie sesji o nowej ewangelizacji przypomniał, jak ważne jest głoszenie orędzia o Bożym Miłosierdziu. - Wiele osób, idąc "szeroką, wygodną drogą” myśli, że idzie do nieba, ale na końcu tej drogi jest zatracenie. Ludzie nie muszą nią iść. Jesteśmy wezwani, by mówić innym o Bożym Miłosierdziu, to wielki przywilej - podsumował.

Oprócz konferencji, uczestnicy Konferencji Wiary brali udział w panelach dyskusyjnych "Jak żyć wartościami chrześcijańskimi w miejscu pacy?" i "Współczesne formy docierania z Ewangelią do niewierzących" i modlitwie uwielbienia.

Konferencje Wiary to cykl spotkań z osobami zaangażowanymi w dzieło nowej ewangelizacji i jedności Kościoła. Gościem następnego spotkania, które odbędzie się w maju 2015 r. będą autorzy książki "Odbudowana, czyli jak przebudzić wiernych i dotrzeć do zagubionych".

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama