Dziś czcimy Maryję jako Bożą Rodzicielkę

dodane 01.01.2015 09:40

KAI |

W ostatni dzień oktawy Bożego Narodzenia i pierwszy dzień nowego roku kalendarzowego obchodzimy uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki oraz Światowy Dzień Pokoju.

Dziś czcimy Maryję jako Bożą Rodzicielkę   zasoby internetu / CC 2.0 Boża Rodzicielka

Święto Boskiego Macierzyństwa wprowadził do liturgii papież Pius XI w 1931 r., chcąc w ten sposób uczcić 1500. rocznicę Soboru Efeskiego (431 r.), na którym przyznano Maryi tytuł "Theotokos" (Bogarodzica).
Jako datę święta papież wyznaczył dzień 11 października. Po reformie liturgicznej w 1969 r. święto to podniesiono do najwyższej rangi (jest to tzw. "święto nakazane" czyli związane z obowiązkiem uczestnictwa we Mszy św.) i przesunięto na 1 stycznia, czyli na ostatni dzień oktawy Bożego Narodzenia. Podkreśla to ścisły związek między prawdą o Bożym Narodzeniu i Boskim Macierzyństwie Maryi.

Choć prawda o Boskim Macierzyństwie ma mocne potwierdzenie w tekstach Pisma św. oraz najdawniejszej Tradycji, w V w. za sprawą patriarchy Konstantynopola Nestoriusza rozgorzał na ten temat zacięty spór teologiczny. Nestoriusz twierdził, że w Chrystusie istnieją dwie osoby i dwie natury: ludzka i boska a Maryja miałaby być rodzicielką tylko Chrystusa-człowieka, natomiast nie Chrystusa-Boga. Spór rozstrzygnęli biskupi zebrani w 431 r. na soborze w Efezie, którzy wykazali na podstawie Objawienia, że Chrystus jest jedną Osobą, w której istnieją dwie natury: ludzka i boska. Maryi jako Matce Osoby Chrystusa przysługuje więc tytuł Bożej Rodzicielki.

W 1968 r. Papież Paweł VI ustanowił 1 stycznia Światowym Dniem Pokoju. Na ten dzień papież corocznie kieruje do wiernych specjalne orędzie. W dniu tym w liturgii Kościoła czytany jest fragment Pisma św. ze szczególnym błogosławieństwem Bożym: "Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie swoje oblicze i niech cię obdarzy pokojem" (Lb 6,24-26).


 

«« | « | 1 | » | »»
Przeczytaj komentarze | 3 | Dodaj swój komentarz »


Ostatnie komentarze:

Plusów: 0 refleksja 01.01.2015 16:55
Niezalogowany użytkownik Dzisiaj mamy przede wszystkim IMIENINY PANA JEZUSA (obrzezanie).
Komu tak bardzo zależy na zepchnięciu Pana Jezusa na drugi plan?
Plusów: 0 saherb 01.01.2015 15:12
Niezalogowany użytkownik Modlitwa o pokój dla narodów

(Matka Boża prosi o odmawianie tej modlitwy każdego dnia)

O Jezu, przynieś mi pokój.

Przynieś pokój mojemu narodowi
i tym wszystkim narodom,
które są rozdarte na skutek wojny i podziałów.

Zasiej ziarna pokoju
pośród tych zatwardziałych serc,
które innym zadają cierpienie
w imię sprawiedliwości.

Obdarz wszystkie dzieci Boże Łaskami,
żeby mogły zyskać pokój,
tak aby miłość i zgoda mogły rozkwitać,
i aby miłość do Boga zatriumfowała nad złem,
i aby duszom zostały zaoszczędzone
demoralizujące fałszerstwa,
okrucieństwa i złe ambicje.

Niech pokój zapanuje wśród tych,
którzy swoje życie poświęcają
Prawdzie Twojego Świętego Słowa,
a także wśród tych, którzy Cię w ogóle nie znają.

Amen.
Plusów: 1 Michał 01.01.2015 12:50
Niezalogowany użytkownik Przez wieki w tym dniu obchodzono Święto Obrzezania Pańskiego (Stary Testament mówi, iż chłopców należy obrzezać w 8 dniu po urodzinach, więc w przypadku Jezusa wychodzi to właśnie dzisiaj). Dawniej w posiadaniu Kościoła był nawet napletek Jezusa (jeden z kilkunastu oryginałów), ale zaginął. Szkoda.

wszystkie komentarze >