107,6 FM

Mamy nowych wojewodów

Premier Beata Szydło wręczyła we wtorek akty powołania 16 nowym wojewodom. Wojewodowie są przedstawicielami Rady Ministrów w województwie.

Wojewodą dolnośląskim został Paweł Hreniak, kujawsko-pomorskim - Mikołaj Bogdanowicz, lubelskim - Przemysław Czarnek, lubuskim - Władysław Dajczak (brat biskupa koszalińsko-kołobrzeskiego Edwarda Dajczaka), łódzkim - Zbigniew Rau, małopolskim - Józef Pilch.

Urząd wojewody mazowieckiego obejmie - Zdzisław Sipiera, opolskiego - Adrian Czubak, podkarpackiego - Ewa Leniart, podlaskiego - Bohdan Paszkowski, pomorskiego - Dariusz Drelich, śląskiego - Jarosław Wieczorek, świętokrzyskiego - Agata Wojtyszek, warmińsko-mazurskiego - Artur Chojecki, wielkopolskiego - Zdzisław Hoffmann, zachodniopomorskiego - Piotr Jania.

"Jesteście państwo przedstawicielami rządu. Będziecie państwo mieli wielkie zadanie, ale i też wielką odpowiedzialność. Myślę, że każdy z nas zdaje sobie sprawę z tego, że naszym zadaniem jest dobrze wypełniać obowiązki, które zostały nam powierzone" - powiedziała Szydło podczas uroczystości powołania wojewodów.

Premier podkreśliła, że wymaga tego, aby nowi wojewodowie kierowali się dewizą, która przyświeca jej rządowi, czyli: "praca, pokora i służenie obywatelom".

"Musimy wszyscy mieć świadomość, że przed nami bardzo dużo ważnych, ale też i niełatwych zadań do podjęcia. Rząd konsekwentnie realizuje program, z którym szliśmy w wyborach, który został przyjęty przez obywateli, który ma być realizowany(...) Państwo dołączacie w tej chwili do naszej drużyny" - powiedziała Szydło.

Podkreśliła, że zadaniem wojewodów będzie nie tylko reprezentowanie rządu, ale również obecność wśród ludzi. "Wasza praca ma polegać nie tylko na tym, żeby wypełniać urzędnicze powinności. Musicie być wśród obywateli, słuchać ich, rozmawiać i im służyć, i pochylać się nad każdą, nawet najdrobniejszą sprawą, z którą do was trafią. Urzędy wojewódzkie muszą stać otworem dla obywateli" - zaznaczyła premier.

Mówiła też o potrzebie współpracy władz wojewódzkich z samorządami.

Wojewodowie są przedstawicielami Rady Ministrów w województwie. Nowych wojewodów premier powołała na wniosek ministra odpowiedzialnego za sprawy administracji publicznej. W poprzednim rządzie była to kompetencja szefa resortu administracji i cyfryzacji, obecnie – ministra spraw wewnętrznych i administracji; zgodnie z nowelizacją ustawy o działach administracji rządowej przyjętą przez nowy Sejm i podpisaną przez prezydenta.

Najpierw rekomendacje kandydatów na nowych wojewodów zostały przekazane przez lokalne struktury PiS centralnym władzom partii. Według informatorów PAP duża część z nich obejmie jeżeli nie stanowisko wojewody to wicewojewody - wśród nich są samorządowcy, byli wojewodowie, profesorowie wyższych uczelni. Działacze PiS zastrzegali, że ostateczne decyzje dotyczące tego, kto zostanie wojewodą należą wyłącznie do premier Szydło, która nie musi brać pod uwagę ich sugestii.

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama