107,6 FM

Kocham. Jak to trudno powiedzieć!

Harujesz jak wół. Czas pędzi jak szalony. Mijacie się w domu. Nie pamiętasz koloru oczu swojej miłości. Możesz być pewny - potrzebujesz walentynek.

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN KONKURSU

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu jest Instytut Gość Media.

 2. Adres organizatora: Instytut Gość Media, z siedzibą w Katowicach 40-042, ul. Wita Stwosza 11.

 3. Termin rozpoczęcia konkursu: 8.02.2016 r.

 4. Termin nadsyłania prac: 14.02.2016 r.

 5. Termin zakończenia konkursu: 16.02.2016 r.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

Konkurs adresowany jest do użytkowników serwisu internetowego gosc.pl. oraz słuchaczy Radia eM 107,6 FM. Uczestnicy muszą spełnić wszystkie następujące warunki:

 1. Do konkursu mogą przystąpić tylko osoby pełnoletnie.

 2. Konkurs jest skierowany przede wszystkim do małżonków, ale również do narzeczonych oraz osób, które chcą wyznać komuś miłość.

 3. Pracę konkursową należy przesłać zgodnie z zasadami konkursu opisanymi w punkcie III regulaminu.

 4. Uczestnicy mogą być wyłącznie osobami fizycznymi. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Instytutu Gość Media oraz osoby z nimi spokrewnione.

 5. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody (licencji) na nieodpłatne przechowywanie i wykorzystywanie przez organizatora nadesłanych prac. Redakcja nie odsyła nadesłanych prac.

 6. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników w celach reklamowych i marketingowych.

 7. Nadesłane prace muszą być w całości stworzone przez osoby zgłaszające i nie mogą naruszać autorskich praw majątkowych osób trzecich. W przypadku zgłoszenia jakichkolwiek roszczeń osób trzecich, autor przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność z tytułu owych roszczeń i zwolni organizatora konkursu od jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu.

III. ZASADY KONKURSU

 1. Udział w konkursie następuje poprzez nadesłanie pracy, zwanej w dalszej części Regulaminu Walentynką, na adres wskazany w "Postanowieniach ogólnych" regulaminu.

 2. Termin nadsyłania prac konkursowych: od 08.02.2016 (godz. 11) do 14.02.2016 (godz. 22).

 3. Walentynka stanowić powinna plik w formacie JPG wielkości nie większej niż 5 MB przesłane na konto mailowe: katowice@gosc.pl z dopiskiem w tytule wiadomości: "Konkurs walentynkowy". Jeśli uczestnik konkursu korzysta z przygotowanego przez organizatora szablonu Walentynki, ma ona format PNG lub JPG.

 4. Głównym elementem Walentynki, który podlega ocenie internautów oraz jury, jest treść stanowiąca wyznanie uczucia sympatii lub miłości drugiej osobie, płci przeciwnej.

 5. Szablony Walentynek, z których uczestnicy konkursu mogą (lecz nie muszą) skorzystać, są do pobrania na diecezjalnych stronach internetowych gosc.pl.

 6. W wiadomości, której załącznik stanowić będzie Walentynka, muszą być dołączone następujące dane: imię i nazwisko autora pracy konkursowej, adres pocztowy, numer telefonu i adres e-mail.

 7. Uczestnik konkursu może przesłać tylko jedno zgłoszenie (w terminie od 11.00 8 lutego do 22.00 14 lutego).

 8. 13 lutego (sobota) o 11.00 nadesłane wcześniej Walentynki zostaną opublikowane na stronach diecezjalnych gosc.pl.

 9. Uczestnicy, których Walentynki w poszczególnych diecezjach zebrały największą liczbę głosów internautów, 16 lutego zostaną ogłoszeni jako laureaci konkursu i otrzymają nagrodę.

 10. Spośród wszystkich nagrodzonych Walentynek (laureaci diecezjalni) jury wybierze najlepszą Walentynkę w Polsce, a jej nadawca otrzyma Grand Prix. Zwycięzca zostanie ogłoszony także 16 lutego.

 11. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo, na etapie trwania konkursu, do podjęcia decyzji o odwołaniu konkursu w poszczególnych oddziałach gosc.pl, jeśli do soboty 13 lutego, do godziny 9.00, na konkurs nie zostaną przesłane minimum trzy prace.

 12. 13 lutego na antenie Radia eM zostaną odczytane wybrane przez redaktorów radia Walentynki, które do tego czasu zostały przesłane na adres organizatora konkursu.

 13. Nadesłanie zdjęcia jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu.

 14. Organizator ma prawo odmówić publikacji Walentynki w przypadku stwierdzenia, że jest ona niezgodna z prawem, narusza prawa osób trzecich, jej poziom techniczny nie jest odpowiedni lub jej treść czy forma graficzna zostanie zakwestionowana przez organizatora.

« 1 2 3 »
DO POBRANIA: |
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama