107,6 FM

"Mamy prawo chlubić się Polską historią, kulturą i aktami bohaterstwa"

Wszyscy mamy prawo chlubić się Polską historią, kulturą i aktami bohaterstwa - pisze w liście na święta Wielkanocy ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński.

Słowo rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego odczytane zostanie podczas Mszy w Poniedziałek Wielkanocny. W tym dniu w kościołach prowadzona będzie zbiórka pieniędzy na wsparcie funkcjonowania lubelskiej uczelni.

Ks. prof. Antoni Dębiński w dokumencie podkreśla, że tegoroczną Wielkanoc należy postrzegać w kontekście obchodzonej w tym roku 1050. Chrztu Polski. Przypomina, że od początku chrześcijaństwa Wielkanoc była czasem udzielania sakramentu chrztu, a współcześnie, w ciągu całej oktawy Zmartwychwstania Pańskiego w sposób szczególny modli się za nowo ochrzczonych.

Rektor KUL wskazuje, że chrzest przenika egzystencję każdego człowieka powołanego wspólnoty z Bogiem. - Wpisał się też w życie Mieszka I, który chociaż żył w odległych dla nas czasach, to jego decyzja zaowocowała konsekwencjami brzemiennymi i dla nas, ludzi początku XXI wieku. Chrzest księcia Polan i jego najbliższego otoczenia w roku 966 był bowiem nie tylko jego aktem osobistym, ale także chrztem Polski - napisał profesor.

Zdaniem prof. Dębińskiego, chrzest Mieszka sprawił, że Polska zaczęła czerpać z greckiej i łacińskiej tradycji, która przejawiała się w literaturze, malarstwie, architekturze, rzeźbie, regułach moralnych, normach prawa i zasadach organizacji państw.

- Wraz z przyjęciem chrześcijaństwa nastąpił rozwój nauki i szkolnictwa w Polsce - przypomina magnificencja i wskazuje, że cywilizacyjny i duchowy wzrost nasza Ojczyzna zawdzięczała przez wieki stałej trosce Kościoła o nauczanie, czego wyrazem były zakładane parafiach szkoły podstawowe.

Przywołuje także osiągnięcia ojców jezuitów w kwestii kształcenia i wychowywania na najwyższym europejskim poziomie, czego świadectwem były dobrze prosperujące placówki oświatowe: kolegium w Braniewie, Uniwersytet Wileński czy Collegium Nobilium. - Ta warszawska instytucja edukacyjna formowała młodzież w duchu patriotyzmu, opartego na prawości charakteru, obywatelskiej odpowiedzialności za losy kraju i mądrej religijności - podkreśla rektor KUL. Dodaje, że do tych dobrych tradycji odwołuje się dziś Katolicki Uniwersytet Lubelski.

Prof. Dębiński wskazuje, że w perspektywie ponad dziesięciu wieków chrześcijaństwa w Polsce wszyscy mamy prawo chlubić się jej historią, aktami bohaterstwa i własną kulturą. Jednak, jak przypomina rektor, musimy stale zabiegać wśród narodów zjednoczonej Europy o godne miejsce małżeństwa i rodziny. - Konieczne więc jest nieustanne, choć dostosowane do realiów współczesności, powracanie do źródeł naszej narodowej i państwowej tożsamości, której fundamentem nie przestają być wartości ożywiane blaskiem i ciepłem Ewangelii - podkreśla w liście na Wielkanoc ks. prof. Dębiński.

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II jest najstarszą uczelnią Lublina i jednym z najstarszych uniwersytetów w Polsce. Powstał w 1918 r. z inicjatywy ks. Idziego Radziszewskiego, który został pierwszym rektorem. Od początków istnienia zadaniem Uczelni jest służba Bogu i Ojczyźnie - Deo et Patriae.

W ciągu swojej prawie 100-letniej historii KUL stał się jednym z najważniejszych ośrodków myśli katolickiej, który wpływał na kształt nauki i kultury polskiej, zyskując szerokie uznanie w kraju i zagranicą.

KUL dziś jest Uczelnią otwartą na cywilizacyjne i naukowe wyzwania współczesności. Obok teologii, filozofii, nauk społecznych, prawnych i humanistycznych rozwijane są nauki matematyczne i przyrodnicze, by przygotować studentów do pełnej i odpowiedzialnej pracy dla dobra Ojczyzny i Kościoła.

Czytaj także:

Chrzest zanurza w kulturze chrześcijańskiej
« 1 »
TAGI:

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama