Giełda Pracodawców w Tychach 2017

dodane 09.10.2017 19:35

Joanna Wyleżoł

Nowe inwestycje na terenie Miasta Tychy i związane z tym faktem zapotrzebowanie na pracowników staje się dla przedsiębiorców w chwili obecnej prawdziwym wyzwaniem.

  fot. UM Tychy Zaspokojenie wszystkich potrzeb kadrowych przedsiębiorców jest coraz bardziej problematyczne wraz z malejącą stopą bezrobocia i rosnącymi potrzebami firm. Wychodząc naprzeciw potrzebom pracodawców Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach zaprasza do udziału w Giełdzie Pracodawców w dniu 26 października 2017 roku, która odbędzie się na Stadionie Miejskim w Tychach przy ul. Edukacji 7, w godzinach 10.00 – 16.00. Mottem przewodnim wydarzenia jest „Przekuj marzenia o pracy w pracę marzeń”.

Nowością w organizowanym spotkaniu jest zaproszenie do udziału nie tylko osób bezrobotnych, ale przede wszystkim uczniów szkół zawodowych, techników oraz liceów z terenu województwa śląskiego i województw ościennych, którzy kończą edukację. W związku z powyższym planujemy zaprosić potencjalnych pracowników nie tylko z Tychów, ale również z Oświęcimia, Mikołowa, Pszczyny, Bielska-Białej, Mysłowic, Katowic. Zaproszenie skierujemy także do absolwentów i uczniów ostatnich klas szkół wyższych, średnich i zawodowych.

Giełda Pracodawców to nie tylko miejsce spotkań przedsiębiorców z potencjalnymi pracownikami oraz promocji firm i pracodawców. W jej trakcie planujemy przeprowadzenie pilotażowego programu odkrywania mocnych i słabych stron, badania potencjału zawodowego potencjalnych pracowników. Przeprowadzone zostaną badania ankietowe pod kątem brakujących umiejętności, kwalifikacji, oczekiwań oraz potrzeb, aby spełnić obustronne oczekiwania związane z podjęciem zatrudnienia. Dzięki temu możliwe będzie wsparcie procesów włączenia zawodowego oraz zwiększenie potencjału zawodowego na rynku pracy.

Zapraszamy Państwa do udziału w realizowanym przedsięwzięciu. Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w terminie do dnia 9 października 2017 roku drogą e-mailową wraz z przesłaniem wypełnionego Formularza zgłoszenia uczestnictwa w Giełdzie, który stanowi załącznik do niniejszej informacji.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt: w sprawach merytorycznych z Kierownikiem Referatu Usług Rynku Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tychach panią Moniką Kwaśniewicz (tel. 698 609 167), natomiast w sprawach organizacyjnych i technicznych z Dyrektor Biura Zarządu Okręgowej Izby Przemysłowo-Handlowej w Tychach, panią dr Dagmarą Mrozowską, (tel. 32 327 72 77, kom. 796 596 106).

Organizatorem giełdy jest Powiatowy Urząd Pracy w Tychach, Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach oraz Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna Podstrefa Tyska. Honorowy Patronat nad wydarzeniem objął Prezydent Miasta Tychy, pan Andrzej Dziuba.

Patronat medialny nad wydarzeniem objęło Radio eM.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |