Sąd Najwyższy rozpatrzył kasację w sprawie drukarza z Łodzi

dodane 07.06.2018 16:22

Ordo Iuris

Sąd Najwyższy rozpatrzył kasację Prokuratora Generalnego dotyczącą wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi w sprawie Adama J. – drukarza, który odmówił wydruku materiałów promocyjnych organizacji promującej homoseksualizm, bronionego przez prawników Ordo Iuris.

Sąd Najwyższy rozpatrzył kasację w sprawie drukarza z Łodzi   Roman Koszowski /Foto Gość 07.12.2015 - Katowice . Sądownictwo .

Historia Adama J. nasuwa pewne analogie ze sprawą słynnego już cukiernika z USA, Jacka Phillipsa, który w 2012 r. odmówił wykonania tortu dla pary homoseksualistów, a którego prawo do sprzeciwu sumienia potwierdził Sąd Najwyższy USA. Jeśli Sąd Najwyższy RP uzna Adama J. za winnego stworzy niebezpieczny precedens, który stawia pod znakiem zapytania wolność przedsiębiorczości w Polsce.

Długa droga polskiego drukarza do Sądu Najwyższego RP rozpoczęła się 31 marca 2017 r., gdy Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa uznał drukarza za winnego niewykonania usług na zlecenie Fundacji LGBT Business Forum z Warszawy, ale odstąpił od wymierzenia kary (powołując się na art. 138 kodeksu wykroczeń). Prawnicy Ordo Iuris – broniący drukarza – wnieśli apelację. Niestety Sąd Okręgowy w Łodzi (sąd drugiej instancji) utrzymał wyrok, nie uwzględniając wszystkich wywiedzionych apelacji (obrońcy, prokuratora, ale także oskarżyciela posiłkowego). 14 września 2017 r. Prokurator Generalny skierował do Sądu Najwyższego kasację od wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi. Została ona poparta w pisemnym stanowisku przez prawników Instytutu Ordo Iuris oraz uzupełniona o argumenty wskazujące na nierozpoznanie szeregu zarzutów zawartych w apelacjach. Obrońca obwinionego podkreślił ponadto wadliwą interpretację art. 138 kodeksu wykroczeń, zakładającą, że samo zaoferowanie usług na rynku zobowiązuje przedsiębiorcę do ich świadczenia każdemu podmiotowi – w tym innemu przedsiębiorcy.

Sąd Najwyższy odroczył ogłoszenie wyroku do 14 czerwca 2018 r. Wtedy to okaże się, czy polski wymiar sprawiedliwości stanął po stronie wolności działalności gospodarczej i wolności sumienia, zagwarantowanych w artykułach 20, 22, oraz 53 ust. 1 Konstytucji RP.

- Czekamy na rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego z ogromną nadzieją. Szczególnie, że Polska zawsze stała na straży swobody, tymczasem przy sprzeciwie sumienia, czyli niezbywalnym prawie uchylenia się od propagowania postaw czy postulatów, które naruszają fundamentalne wartości, może zostać postawiony znak zapytania. - komentuje obrońca obwinionego Adama J. adw. Bartosz Lewandowski z Ordo Iuris. – Sąd Najwyższy powinien stanąć po stronie obywateli, jak zrobił to chociażby ostatnio Sąd Najwyższy USA. Czekamy obecnie także na rozpatrzenie naszej skargi konstytucyjnej wniesionej w tej sprawie do Trybunału Konstytucyjnego. Jeśli będzie to konieczne, odwołamy się do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Instytut Ordo Iuris już wcześniej postulował usunięcie z kodeksu wykroczeń art. 138, który jest jednym z tzw. komunistycznych reliktów w polskim prawodawstwie. Przepis pochodzi z początku lat 70-tych i miał zwalczać spekulacje na rynku, od 1990 r. pozostawał martwy, a obecnie zaczął być wykorzystywany przez środowiska LGBT jako instrument nacisku i łamania sumienia przedsiębiorców, zmuszanych do wykonywania usług korzystnych dla tych organizacji.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Przeczytaj komentarze | 15 | Dodaj swój komentarz »


Ostatnie komentarze:

Plusów: 0 velario 08.06.2018 18:28
Nie trzeba być "tęczowym trollem", by właściwie ocenić całą tę sprawę - wystarczy znać fakty, a te były następujące: 1. sam obwiniony wyjaśnił, że przedstawił ofertę, która została przyjęta. 2. na stronie internetowej drukarni podane były rozmiary, ceny i dane techniczne wyrobów oraz hasło "zamów teraz, dostawa gratis". Nie było żadnych informacji, że warunkiem zawarcia umowy jest zaakceptowanie treści roll-upu przez producenta. 3. drukarnia drukowała wcześniej wizerunki, jak to określił sąd, "bardzo skąpo odzianych kobiet" i jakoś problemu moralnego z tym nie miała. 4. roll-up, który miał być wydrukowany na zlecenie organizacji LGBT, nie zawierał żadnych treści obscenicznych ani drastycznych. Wniosek może nasuwać się tylko jeden - doszło do popełnienia wykroczenia, a więc orzeczenia sądów obydwu instancji są słuszne.
Plusów: 1 Dremor 08.06.2018 14:34
Jeśli samochód jest kradziony, to zachodzi "uzasadniona przyczyna odmowy", bo mamy do czynienia ze złamaniem prawa. Jeśli natomiast odmówisz na zasadzie "nie bo nie", to naruszasz przepis 139KW dotyczący nieuzasadnionej odmowy wykonania usługi.

Plusów: 2 Dremor 08.06.2018 14:29
Art 138KW: "Kto, zajmując się zawodowo świadczeniem usług (...) umyślnie bez uzasadnionej przyczyny odmawia świadczenia, do którego jest obowiązany,
podlega karze grzywny."

Kluczem jest tu "uzasadniona przyczyna". Uzasadnioną przyczyną jest odmowa ufarbowania włosów przez fryzjera, który np. wie, że farba do włosów wywoła reakcję alergiczną. Albo odmowa wykonania usługi, bo w przeszłości kontrahent nie płacił.

Ale odmowa "bo mi się nie podobasz", albo "jesteś homoseksualistą", albo "nie chce mi się" nie będzie przyczyną uzasadnioną, bo wynika z osobistej postawy przedsiębiorcy, a nie z czynników obiektywnych, więc jest prawnie zakazana.

Teraz spróbujmy sobie wyobrazić sytuację odwrotną, że np. piekarze stwierdzają, że nie będą piec chleba chrześcijanom. Też mają mieć do tego prawo? Przepisy mówią, że nie mogą.

Plusów: 3 kj 08.06.2018 10:36
Niezalogowany użytkownik Nie rozumiesz. Oferta drukarza dotyczyła tego, co i za ile MOŻE zrobić. Organizacja wysłała mu co CHCE, by było wydrukowane (czyli ich oferta), która nie została przez drukarza zrealizowana. W którym momencie jest zawierana umowa? Raczej nie przed wysłaniem zlecenia.

wszystkie komentarze >

Sponsorowane

AutoCZESCIonline24.pl