107,6 FM

ZUS wycofał zażalenie. TSUE się zatrzyma?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wycofał zażalenie, na kanwie którego Sąd Najwyższy skierował pięć pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Rzecznik prasowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Wojciech Andrusiewicz poinformował PAP, że "oddział ZUS w Jaśle wycofał zażalenie z 13 kwietnia 2018 r. na wyrok Sądu Apelacyjnego, Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Rzeszowie wydany 23 marca 2018 r.". Na kanwie tej sprawy Sąd Najwyższy na początku sierpnia wystosował do Trybunału Sprawiedliwości UE pięć pytań prejudycjalnych dot. zasady niezależności sądów i niezawisłości sądów jako zasad prawa unijnego oraz unijnego zakazu dyskryminacji ze względu na wiek. SN postanowił też - na podstawie m.in. przepisów art. 755 Kodeksu postępowania cywilnego - zawiesić stosowanie przepisów trzech artykułów ustawy o SN dotyczących przechodzenia w stan spoczynku sędziów SN, którzy ukończyli 65. rok życia.

Postanowienie SN zostało wydane na tle rozpoznawanej sprawy odwołania od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jak przekazał w sierpniu rzecznik SN sędzia Michał Laskowski sprawa "dotyczyła obowiązku opłacania składek ubezpieczeń społecznych w sytuacji kiedy Polak ma firmę w Czechach albo na Słowacji". Skład trzech sędziów - jak przekazał rzecznik SN - "nabrał wątpliwości co, do tego jak powinno to zostać rozstrzygnięte i zgodnie z procedurą przekazał te kwestie do rozstrzygnięcia składowi siedmiu sędziów SN". W powiększonym składzie orzekającym znalazł się jeden sędzia, który przekroczył już 65 rok życia i co do którego trwa procedura związana z przeniesieniem go w stan spoczynku lub ewentualnym umożliwianiem mu dalszego orzekania. "Na tle kwestii, związanej z możliwością orzekania przez tego sędziego, Sąd Najwyższy zadał pytania Trybunałowi Sprawiedliwości UE" - dodał rzecznik SN.

Jak dowiedziała się PAP, Trybunał Sprawiedliwości UE na 12 lutego 2019 r. zaplanował rozpatrzenie pytań prejudycjalnych, skierowanych przez Sąd Najwyższy w sierpniu. Strona polska i wszystkie zainteresowane udziałem w tej sprawie państwa - jak podało źródło - dostały czas do 20 listopada na zgłaszanie uwag. Sprawa ma zostać rozpatrzona w trybie przyspieszonym.

W końcu sierpnia prokurator generalny Zbigniew Ziobro skierował wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie regulacji, na podstawie których SN zawiesił niektóre przepisy nowej ustawy o SN. Jak wtedy przekazano, prokurator generalny uznał, że skierowanie przez SN pytań prejudycjalnych do TSUE oraz zawieszenie stosowania niektórych przepisów ustawy o SN to "rażące przekroczenie kompetencji" przez SN.

Z kolei w pierwszej połowie września SN wystosował do TSUE dwa kolejne pytania prejudycjalne. Zapytał m.in. czy Izba Dyscyplinarna SN jest sądem niezależnym i niezawisłym w rozumieniu prawa europejskiego. 19 września natomiast SN wystosował trzy kolejne pytania prejudycjalne w sprawie m.in. niezależności sędziów SN. W odniesieniu do wszystkich tych pytań SN również wystąpił o zastosowanie trybu przyspieszonego.

Niezależnie od SN pytania prejudycjalne do TSUE w sprawie niezawisłości sędziowskiej w kontekście wprowadzanych w Polsce zmian oraz gwarancji niezależnego postępowania dyscyplinarnego wobec sędziów zadały również w ostatnim czasie Sąd Okręgowy w Łodzi, Sąd Okręgowy w Warszawie i Sąd Okręgowy w Gorzowie Wlkp.

Cofnięcie zażalenia powoduje obligatoryjne umorzenie postępowania - przekazał PAP Krzysztof Michałowski z zespołu prasowego Sądu Najwyższego.

- W odniesieniu do skutków cofnięcia zażalenia informuję, że Sąd Najwyższy jest związany oświadczeniem strony o cofnięciu środka zaskarżenia. Cofnięcie skargi czy zażalenia powoduje obligatoryjne umorzenie postępowania. Należy się spodziewać, że tak też będzie w tej sprawie - zaznaczył.

Michałowski nie potrafił jednak stwierdzić, "jakie konsekwencje będzie miało cofnięcie zażalenia, a w konsekwencji pytań prejudycjalnych, dla Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej". Jak dodał, "Trybunał nie jest ściśle związany wnioskiem i mają miejsce przypadki, że TSUE rozstrzygając kwestię prejudycjalną modyfikował treść pytania, czy też wychodził poza jego zakres".

Członek zespołu prasowego SN zwrócił uwagę, że podobny przypadek, gdy skarga kasacyjna w sprawie, której SN wystąpił do TSUE z pytaniem prejudycjalnym została wycofana, miał miejsce w 2014 r. - Postępowania kasacyjne zostało wtedy umorzone, a skarga wycofana z Trybunału Sprawiedliwości UE - zaznaczył.

Michałowski poinformował też, że do SN wpłynęło w czwartek pismo procesowe, w którym Prokuratura Krajowa wnosi o umorzenie postępowania w tej sprawie oraz uchylenie postanowienia SN o zwróceniu się z pytaniami prejudycjalnymi do TSUE i zawieszeniu stosowania niektórych przepisów ustawy o SN.

- Na chwilę obecną jednak w Sądzie Najwyższym, w związku z powyższymi pismami (wycofanie skargi i wniosek prokuratora o umorzenie postępowania - PAP) prowadzone są czynności – odpisy pisma ZUS Oddział w Jaśle zostały przekazane pełnomocnikowi ubezpieczonego oraz Prokuraturze Krajowej, a w związku z pismem procesowym prokuratora, do którego nie dołączono odpisów, SN zwrócił się do Prokuratury Krajowej o nadesłanie tych odpisów, celem przesłania ich stronom postępowania - zaznaczył Michałowski.

« 1 »
 • mocium panie
  29.09.2018 20:54
  Trójpodział władzy to nie trójwładza, o czym sędziowie-władcy udają że nie wiedzą. Pojęcie wymyślone zresztą na potrzeby "wyimaginowanej" monarchii oświeconej, gdzie jakby bardzo oświecona ona nie była, każdy kto by w ramach przydzielonych mu ramach trójpodziału obowiązków nadużył zaufania króla, nie mówiąc o jawnym buncie przeciwko niemu, bez żadnych ceregieli i apelacji, kładł z królewskiego rozkazu głowę na katowskim pieńku, jeśli przedtem oszczędzono mu dodatkowych niemiłych atrakcji. Trójpodział to po prostu podział pracy pomiędzy wyspecjalizowane organy państwa, które nie mogą uprawiać żadnej swojej, "niezależnej" od pozostałych, a w szczególności od państwa, "polityki". W warunkach "demokracji", gdzie nie ma króla i wspomnianego wyżej pieńka, pojęcie to wykorzystywane przez samozwańczych samo-władców prowadzi do czystej, zabójczej dla państwa, aberracji.
 • gregg84
  29.09.2018 23:52
  Pisowcy kombinują jak koń pod górkę, aby tylko zdążyć rozprawić się z Sądem Najwyższym zanim ten będzie w stanie skutecznie zareagować.
  Ale bez obaw, mamy jeszcze Komisję Europejską, której odwołanie się do Trybunału Sprawiedliwości żadne populistyczne sztuczki nie zdołają zablokować.
 • gość
  30.09.2018 09:06
  Ani Polskie prawo ani Konstytucja nie przewiduje możliwości "zawieszania" ustaw ja również ich pojedynczych artykułów przez SN takie działania są rażącym naruszeniem prawa i wyjściem przez SN po za swoje kompetencje.
  doceń 7

Ze względów bezpieczeństwa, kiedy korzystasz z możliwości napisania komentarza lub dodania intencji, w logach systemowych zapisuje się Twoje IP. Mają do niego dostęp wyłącznie uprawnieni administratorzy systemu. Administratorem Twoich danych jest Instytut Gość Media, z siedzibą w Katowicach 40-042, ul. Wita Stwosza 11. Szanujemy Twoje dane i chronimy je. Szczegółowe informacje na ten temat oraz i prawa, jakie Ci przysługują, opisaliśmy w Polityce prywatności.

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami ich autorów i nie odzwierciedlają poglądów redakcji

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama