107,6 FM

Od Nowego Roku wchodzi w życie Pakiet MŚP

Możliwość wliczenia w koszty pracy małżonka, jednorazowe rozliczenie straty podatkowej do 5 mln zł czy zniesienie okresowych szkoleń BHP dla pracowników najmniej wypadkowych branż, zakłada m.in. Pakiet MŚP, który wchodzi w życie już 1 stycznia - mówi PAP szefowa MPiT Jadwiga Emilewicz.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (tzw. Pakiet MŚP) to kolejne - po pakiecie 100 zmian dla firm oraz Konstytucji Biznesu - przepisy, które mają ułatwić działalność polskim przedsiębiorcom. Pakiet skierowany jest głównie do sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

"Mamy noworoczny prezent zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorców w Polsce, których jest u nas najwięcej. Od 1 stycznia wchodzi w życie Pakiet MŚP, a w nim niemal 50 zmian, które zostawią w kieszeniach przedsiębiorców ok. 4 mld zł w najbliższych 10 latach" - wskazała Emilewicz.

Pierwsza oczekiwana przez przedsiębiorców zmiana to, jak powiedziała, możliwość zaliczenia w koszty uzyskania przychodu pracy zarówno współmałżonka, jak i nieletniego dziecka. "To oznacza realnie w kieszeni przedsiębiorcy około 15 tys. zł więcej rocznie, z tytułu zapłacenia niższego podatku, zakładając, że współmałżonek będzie zarabiał mniej więcej niecałe dwie średnie krajowe" - wyjaśniła szefowa MPiT.

Druga ważna zmiana, jak dodała, umożliwia jednorazowe rozliczenie straty do 5 mln zł. "Ta jednorazowość daje np. obniżenie obciążeń biurokratycznych, bo stratę rozliczam raz, a nie rozkładam ją na lata" - zaznaczyła.

Pakiet MŚP znosi też obowiązek okresowych szkoleń BHP dla 5 mln pracowników najmniej wypadkowych branż. Jak wskazała szefowa MPiT, konieczność cyklicznych badań na najmniej uciążliwych stanowiskach "była zmorą wielu małych i średnich przedsiębiorców".

"Podwyższamy również limit liczby pracowników, od którego specjalista BHP musi być zatrudniony w firmie. Dzisiaj jest to 20 pracowników, od 1 stycznia - powyżej 50" - zaznaczyła. Jak powiedziała, "to te najistotniejsze zmiany, które od 1 stycznia realnie odczuje każdy mały i średni przedsiębiorca".

Inne ważne rozwiązanie w ramach Pakietu MŚP to, jak wskazuje MPiT, skrócenie - ze 150 do 90 dni - terminu uprawniającego wierzyciela, który nie otrzymał należności, do skorzystania z ulgi na złe długi w VAT.

Z kolei od 1 stycznia 2020 roku wejdzie w życie poszerzenie kategorii "małego podatnika" w PIT i CIT. Uzyskają go firmy, u których wartość przychodu ze sprzedaży w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła 2 mln euro (obecnie jest to 1,2 mln euro). Status "małego podatnika" daje prawo do wyższej jednorazowej amortyzacji oraz rzadszego obowiązku wpłacania zaliczek na PIT i CIT.

Nowe przepisy wprowadzają też zwolnienie podatkowe w CIT od niektórych dochodów alternatywnych spółek inwestycyjnych (ASI) uzyskanych ze zbycia udziałów/akcji (sprzedaż udziałów/akcji, gdy ogółem posiadano co najmniej 10 proc. udziałów w spółce oraz nie krócej niż 2 lata). A także zwolnienie z podatku (wypłaconych od ubezpieczyciela) kwot odszkodowań przeznaczonych na odtworzenie zniszczonego majątku. Zwolnienie to ma dotyczyć wszystkich środków trwałych, z wyjątkiem samochodu osobowego.

Nowa ustawa zakłada ponadto ujednolicenie formularzy deklaracji podatkowych w przypadku podatków lokalnych (podatku od nieruchomości czy leśnego) oraz umożliwienie składania ich drogą elektroniczną.

Przepisy zakładają też skrócenie do 5 lat okresu obowiązkowego przechowywania zatwierdzonych sprawozdań finansowych. Obecnie obowiązek ten jest bezterminowy. A także zderegulowanie niektórych obowiązków informacyjnych dla przedsiębiorców, m.in. dot. okresu zawieszania wykonywania działalności czy prowadzenia księgi przychodów i rozchodów dla potrzeb rozliczania podatku dochodowego.

Przewidziano również zmiany w funkcjonowaniu spółki z o.o. Możliwe będzie np. podejmowanie wszystkich uchwał przez wspólników na odległość, w trybie obiegowym. Wprowadzone mają zostać też reguły zwrotu przez wspólników zaliczek pobranych na poczet dywidendy, w przypadku, gdy spółka osiągnie stratę albo nie osiągnie zysku w założonej wysokości.

Natomiast zawarte w przepisach jednoznaczne określenie skutków prawnych czynności dokonanej przez osobę nieuprawnioną do reprezentowania spółki ma pomóc w zwiększeniu bezpieczeństwa obrotu gospodarczego.

Inne rozwiązania to możliwość telefonicznego lub mailowego zawiadomienia o terminie badania przez ZUS lub pracodawcę ubezpieczonego w związku z kontrolą czasowej niezdolności do pracy. 

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama