107,6 FM

Dziś Uroczystość Trójcy Przenajświętszej

W Piśmie Świętym Trójca mowa jest m.in. podczas chrztu Jezusa.

Chrześcijaństwo jest jedyną religią, której elementem jest wiara w trójjedynego Boga. Uroczystość, podczas której czci się Trójcę w Kościele rzymskokatolickim jest obchodzona w pierwszą niedzielę po Pięćdziesiątnicy. Tego samego dnia świętują protestanci i starokatolicy. Kościoły wschodnie, w tym grekokatolicy i prawosławni obchodzą tę uroczystość 49 dni po Wielkanocy.   

Istnienie Trójcy Świętej jest niemożliwe do pojęcia rozumem. Słynna historia o św. Augustynie głosi, że kiedy próbował on zrozumieć Trójcę, spotkał nad morzem małego chłopca próbującego przelać muszelką cały ocean do małego dołka wykopanego na plaży. Gdy Augustyn żachnął się, że to przecież niewykonalne, chłopiec odparł: - Prędzej zmieszczę tu ocean, niż ty zrozumiesz Trójcę Świętą.

W Biblii o Trójcy jest mowa wtedy, gdy archanioł Gabriel zwiastuje Maryi, że zostanie Matką. Ewangelista wyraźnie zaznacza, że to Bóg go posłał, aby Jej zwiastować, iż porodzi Syna Bożego - i że stanie się to za sprawą Ducha Świętego (Łk 1, 30-35). Przy chrzcie Pana Jezusa objawia się cała Trójca Święta: Syn Boży stoi na brzegu, Bóg Ojciec daje Mu świadectwo głosem a Duch Święty jawi się nad Jezusem w postaci gołębicy (Łk 3, 22-23). Zanim Pan Jezus wstąpił do nieba, powiedział Apostołom: - Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego (Mt 28, 19). Kiedy Chrystus zapowiada zesłanie Ducha Świętego na Apostołów, mówi: - Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam. (J 14, 16). Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy (J 14, 26). Gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie (J 15, 26).
Odrębne obchody uroczystości Trójcy Świętej pojawiły się w liturgii stosunkowo późno, bo dopiero w wieku XI. W roku 1334 papież Jan XXI rozszerzył je na cały Kościół. Szczególnym czcicielem Trójcy był św. Patryk (+ ok. 461), apostoł Irlandii, który tajemnicę tłumaczył obrazem trójlistnej koniczyny. Do dnia dzisiejszego w jego święto (17 marca) Irlandczycy przypinają sobie do ubrania liść koniczyny.
Z symboliką Trójcy po raz pierwszy spotykamy się w sztuce chrześcijańskiej już w IV w. Na sarkofagu, który można oglądać w Muzeum Laterańskim, Trójca Najświętsza jest przedstawiona w postaci trzech osób ludzkich. W bazylice św. Pawła w Rzymie z V wieku spotykamy inny symbol: Boga Ojca jako człowieka, Syna Bożego w postaci baranka i Ducha Świętego w postaci gołąbka. Symbolem późniejszym jest trójkąt, który często otaczano słońcem na wyrażenie natury Boskiej. Trójcę Przenajświętszą oznaczał też trianguł, który diakon zapalał w Wielką Sobotę. Są to umieszczone na jednym drążku trzy świece na trzech rozgałęzieniach. Również starożytnym symbolem jest litera Y, którą tworzą trzy równe ramiona. Symbolem bardziej skomplikowanym, ale bardziej wymownym są trzy koła w trójkącie, tak umieszczone, że wzajemnie się wypełniają. Od wieku XII bardzo rozpowszechnił się symbol: Boga Ojca w postaci starca, siedzącego na tronie, Syna Bożego, rozpiętego na krzyżu, który jest oparty o kolana Boga Ojca i Ducha Świętego w postaci gołębicy.

(brewiarz.pl)

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama