107,6 FM

Młodzi Węgrzy swoją przyszłość widzą w rodzinie

Większość młodych Węgrów swoją przyszłość widzi w rodzinie, w małżeństwie - mówiła węgierska wiceminister zasobów ludzkich Illés Boglárka, podczas spotkania z uczestnikami II Uniwersytetu Letniego Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka w czwartek w Krasiczynie (Podkarpackie).

W spotkaniu bierze w nim udział blisko 400 młodych ludzi z Polski i Węgier.

"Jeżeli zapytamy młodych Węgrów jak sobie wyobrażają swoją przyszłość, czy chcą założyć rodziny, czy chcą zawrzeć małżeństwo, wówczas jednoznacznie opowiadają się za założeniem rodziny. Większość młodych ludzi wyobraża sobie swoją przyszłość właśnie w rodzinie i w małżeństwie" – podkreśliła Boglárka. Zwróciła uwagę, że młodzi Węgrzy "w pierwszej kolejności wymieniają rodzinę, na drugim miejscu przyjaciół, a na trzecim miłość do ojczyzny".

Boglárka, powołując się na badania opinii publicznej zaznaczyła także, że zdecydowana większość młodych Węgrów w rodzinie szuka pomocy "przy podejmowaniu ważnych decyzji życiowych". "Nie czerpią tych informacji np. z internetu, a właśnie rodzina stanowi dla nich to wsparcie. Rodzina jest podporą, opoką" - dodała.

"W rodzinie młodzi ludzie dostają tradycyjne wartości i my (rząd węgierski) próbujemy w tym pomóc" - podkreśliła.

Węgierska wiceminister zauważyła, że realizowane przez rząd Viktora Orbana programy wsparcia rodzin mają "mocne poparcie społeczne".

"Jeśli mówimy o budowaniu demokracji chrześcijańskiej, wówczas oznacza to ochronę wartości chrześcijańskich nie tylko na poziomie dyskursu teologicznego, ale również w życiu codziennym. Warto przeznaczyć środki np. na wzmacnianie roli rodzin, wzmacnianie instytucji małżeństwa za pomocą różnych rozwiązań ustawodawczych, promując tą instytucje" – mówiła Boglárka.

Czwartek jest ostatnim dniem zajęć tegorocznej edycji Uniwersytetu Letniego Instytutu Felczaka.

Po panelach dyskusyjnych odbyło się m.in. spotkanie z Pawłem Lisickim, autorem "Grobu Rybaka". W swej książce analizuje, dlaczego od 1941 r., gdy w krypcie pod Bazyliką Watykańską odkryto kości św. Piotra, tak mało chrześcijan poświęca temu epokowemu znalezisku uwagę.

Zaprezentowano także film Beaty Netz "Cała prawda o Wacławie Felczaku". Film po raz pierwszy był prezentowany z napisami w języku węgierskim.

Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka powstał w 2018 roku. Patronuje działaniom badawczym i publicystycznym, prowadzi program stypendialny i translatorski oraz program nauczania języka polskiego.

Na Węgrzech działa partnerska Fundacja im. Wacława Felczaka, powołana w 2018 przez rząd węgierski. Celem fundacji, podobnie jak w przypadku Instytutu, jest rozwijanie współpracy polsko-węgierskiej.

Wacław Felczak był polskim historykiem, znawcą tematyki węgierskiej i środkowoeuropejskiej oraz żołnierzem polskiego Państwa Podziemnego. W czasie II wojny światowej kierował ruchem kurierów pomiędzy Rządem RP na uchodźstwie, a krajem pod okupacją. Po 1945 roku kontynuował działalność kurierską, m.in. organizując - na prośbę wicepremiera Stanisława Mikołajczyka - ucieczkę przywódców PSL z komunistycznej Polski.

Po długotrwałym i okrutnym śledztwie w 1948 roku został skazany na dożywocie. Zwolniony z więzienia po ośmiu latach, w październiku 1956 roku, związał się zawodowo z Instytutem Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zmarł w 1993 roku.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama