107,6 FM

Jakie są notowania rządu na przełomie maja i czerwca?

Rząd premiera Mateusza Morawieckiego na przełomie maja i czerwca popierało 44 proc. Polaków, a sprzeciw wobec niego deklarowało 32 proc. - wynika z sondażu CBOS. 50 proc. badanych jest zadowolonych, że Mateusz Morawiecki stoi na czele rządu; niezadowolonych jest 37 proc. ankietowanych.

CBOS podkreśla, że zdecydowana reakcja rządu na pojawienie się w Polsce przypadków Covid-19 spowodowała początkowo poprawę jego notowań. "W kolejnych tygodniach, kiedy rząd musiał się mierzyć już nie tylko z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, ale także z załamaniem gospodarczym wywołanym lockdownem oraz wzmożoną krytyką ze strony opozycji, jego notowania pogorszyły się" - zauważył Ośrodek.

Jak zaznaczono "obecnie stosunek do rządu jest bardziej wykrystalizowany - od marca przybyło przede wszystkim jego przeciwników, ale także zwolenników".

Gabinet Mateusza Morawieckiego popiera 44 proc. badanych (wzrost o 2 punkty procentowe w stosunku do marca). Sprzeciw wobec rządu deklaruje 32 proc. respondentów (wzrost o 5 punktów). Obojętność wobec urzędującego gabinetu wyraża 20 proc. badanych (spadek o 8 punktów procentowych).

Jak zaznacza CBOS pogorszyły się oceny wyników działalności rządu. Dobrze ocenia je 52 proc. badanych (spadek o 3 punkty procentowe), źle 37 proc. respondentów (wzrost o 5 punktów).

Pogorszenie, podkreślono, jest widoczne także w opiniach o polityce gospodarczej rządu, choć w mniejszym stopniu niż w ogólnych ocenach rezultatów jego pracy. Szanse poprawy sytuacji gospodarczej w wyniku działań rządu dostrzega 46 proc. respondentów (spadek o 3 punkty procentowe). Sceptycznie odnosi się do tego 42 proc. ankietowanych.

Nieznacznie gorsze niż marcu są też notowania samego premiera. Zadowolenie z tego, że Mateusz Morawiecki stoi na czele rządu, wyraża 50 proc. ankietowanych (spadek o 2 punkty procentowe). Niezadowolonych jest 37 proc. ankietowanych (wzrost o 3 punkty procentowe).

"Ostatnie miesiące postawiły rządzących przed bezprecedensowymi wzywaniami. Zgodnie z przewidywaniami początkowo notowania rządu poprawiły się, a następnie, kiedy zaczęły narastać problemy związane z epidemią i jej gospodarczymi konsekwencjami, jego społeczny odbiór pogorszył się. W sumie jednak, jeśli zestawić obecne notowania rządu z tymi sprzed epidemii (a więc z lutego tego roku), można stwierdzić, że - jak na razie - epidemia niewiele zmieniła w jego postrzeganiu. Rząd i jego działania są oceniane w głównej mierze przez pryzmat orientacji politycznej i sympatii partyjnych" - czytamy.

Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia" przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod: wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI), wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) - dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS, samodzielne wypełnienie ankiety internetowej, do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CBOS. We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. Badanie zrealizowano w dniach od 22 maja do 4 czerwca 2020 roku na próbie liczącej 1308 osób (w tym: 61,6 proc. metodą CAPI, 24,4 proc. - CATI i 14 proc. - CAWI). 

« 1 »
TAGI:

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama