107,6 FM

Przewodniczący KEP: synod ma oznaczać wewnętrzną drogę serca w kierunku nawrócenia

Synod w najgłębszym sensie ma oznaczać wewnętrzną drogę serca w kierunku nawrócenia - powiedział przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki, podsumowując sesję inauguracyjną XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów, która odbyła się 9 października w Watykanie z udziałem papieża Franciszka.

Papież Franciszek rozpoczął 9 października XVI Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów na temat "Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo, misja".

Podsumowując pierwszą sesję synodu, przewodniczący KEP powiedział, że zwrócono uwagę, że czas wyznaczony dla pierwszego etapu jest za krótki.

"W grupie kard. Sch"nborna zaproponowano, aby został przedłużony przynajmniej do września 2022 r. W tej chwili obejmuje tylko cztery miesiące, co dla szerokich konsultacji jest za mało" - ocenił.

Abp Gądecki zwrócił również uwagę, że przed rozpoczęciem etapu diecezjalnego należy zorganizować w diecezjach przygotowanie modlitewne synodu.

"Trzecia rzecz to konieczność osobistego rozeznania w całym procesie synodalnym, +bez którego myśli światowe mogą wziąć górę nad tym, czego chce Duch Święty+" - powiedział hierarcha.

Wskazał także na konieczność przygotowania duchowieństwa. "Tak na Wschodzie, jak i na Zachodzie Kościoła, duchowieństwo jest pasem transmisyjnym przenoszącym idee, które rodzą się w Rzymie. Trzeba przygotować i przekonać księży, aby włączyli się w synod i aby zachęcili do tego synodu wszystkich wiernych" - zaznaczył. "Chodzi o to, czy jest to przekonanie osób świeckich czy osób duchownych, czy też to, co od zawsze kryło się w sercach ludzi, dzięki czemu ogłoszono dogmat rzymski o nieomylności" - dodał.

Wskazał także na kwestię kontekstualizacji, "czyli rozróżnienie tego, co dotyczy młodych, co dotyczy starszych, co dotyczy sytuacji dramatycznych w krajach, gdzie toczy się wojna, kontekstów społecznych, kulturalnych, które determinują potem samo postępowanie synodalne".

Zaznaczył również, że należy wprowadzić momenty pokutne. "Tak jak Jan Paweł II wprowadził takie momenty w roku 2000, tak teraz też nie może ich zabraknąć w czasie synodu. Należy sobie uzmysłowić, że bez nawrócenia, bez przebaczenia i bez sprawiedliwości nie można iść naprzód" - wyjaśnił.

Podkreślił, że "synod w najgłębszym sensie ma oznaczać wewnętrzną drogę serca w kierunku nawrócenia".

Synod biskupów jest instytucją doradczą w Kościele katolickim. Powołał go wydanym 15 września 1965 r. pismem papieskim "Apostolica sollicitudo" Paweł VI. Jest on organem świadczącym pomoc papieżowi. Do niego należy zwoływanie synodu, jeśli uzna to za pożyteczne, łącznie z oznaczeniem miejsca zebrania, jak również ustalanie tematów spraw, jakie mają być rozpatrywane. (PAP)

 

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama