107,6 FM

W niedzielę kard. Nycz wprowadzi do Świątyni Opatrzności Bożej relikwie bł. Zofii Czeskiej

Metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz będzie przewodniczył mszy św., podczas której do Świątyni Opatrzności Bożej wprowadzone zostaną relikwie bł. Zofii Czeskiej - założycielki Zgromadzenia Sióstr Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny - poinformowało biuro prasowe archidiecezji warszawskiej.

Wprowadzenie relikwii poprzedzi mszę św., której w niedzielę o godz. 12 w Świątyni Opatrzności Bożej przewodniczyć będzie kard. Kazimierz Nycz.

Zofia urodziła się w roku 1584 w bogatej rodzinie szlacheckiej jako trzecie dziecko Mateusza i Katarzyny Maciejowskich. Jako nastolatka została wydana za mąż za Jana Czeskiego, dziedzica miejscowości Czechy koło Słomnik. Sześć lat po ślubie Jan zmarł, a Zofia została bezdzietną wdową.

Postanowiła nie wychodzić powtórnie za mąż, by resztę życia poświęcić Bogu i działalności charytatywnej. W tamtym okresie w wyniku wojen, powodzi, braku opieki medycznej i związanej z tym wysokiej śmiertelności wiele dzieci pozostawało bez opieki rodziców. Zofia postanowiła zająć się osieroconymi dziewczętami pochodzącymi z ubogich rodzin. W jej domu przy ul. Szpitalnej w Krakowie stworzyła miejsce, w którym mogły one zamieszkać i uczyć się.

W latach 1621-1627 pod nazwą Dom Panieński Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny działała tam szkoła z internatem. Była to pierwsza w Polsce szkoła dla ubogich dziewcząt, gdyż działające przy żeńskich klasztorach prywatne pensje dostępne były jedynie dla dziewcząt urodzonych w zamożnych rodzinach.

Założoną przez Zofię placówkę zatwierdził 31 maja 1627 r. biskup krakowski Marcin Szyszkowski, a następnie, w imieniu Stolicy Apostolskiej, nuncjusz Honorat Visconti - 24 maja 1633 r. Szkoła zyskała również aprobatę króla Władysława IV, który nadał jej przywileje, jakimi cieszyły się instytucje religijne w Polsce. 26 czerwca 1630 r. instytut wzięła w swoją protekcję królowa Konstancja, żona Zygmunta III Wazy.

Statut szkoły pomogli opracować jezuici, którzy prowadzili w Polsce nowoczesne kolegia dla chłopców. Prowadzony przez Zofię instytut był, jak na tamte czasy, bardzo nowoczesny, a jego celem było religijne wychowanie społeczeństwa w duchu soboru trydenckiego. W jej szkole córki szlachty, mieszczan i sieroty uczyły się razem, co było w tamtym czasie niemałym precedensem. Wychowanki szkoły pracowały po jej ukończeniu jako nauczycielki i guwernantki i mogły zarobić na swoje utrzymanie.

Chcąc zapewnić instytutowi trwałość Zofia założyła nowe zgromadzenie zakonne: Zgromadzenie Panien Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny w świątyni, zwane w skrócie prezentkami. Charyzmatem zgromadzenia jest troska o dobre wychowanie dzieci i młodzieży. Siostry prezentki do dziś pracują w szkołach, przedszkolach, internatach, są katechetkami oraz powadzą domy dziecka i domy opieki społecznej dla dziewcząt.

Matka Zofia Czeska zmarła 1 kwietnia 1650 roku i została pochowana w kościele Mariackim w Krakowie. Obecnie jej relikwie spoczywają w kościele św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty, przy klasztorze sióstr prezentek. Została beatyfikowana 9 czerwca 2013 roku w Krakowie - Łagiewnikach.

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama