107,6 FM

Chorzy w centrum misji Kościoła

W kurii diecezjalnej odbyło się doroczne spotkanie kapelanów szpitalnych, posługujących w placówkach służby zdrowia na terenie naszej diecezji. Kapelanów powitał ks. Łukasz Jończy, diecezjalny duszpasterz służby zdrowia i kapelan szpitalny. W programie spotkania znalazło się wystąpienie dr. Tadeusza Wadasa z Krakowa poświęcone bł. Hannie Chrzanowskiej i jej podejściu do chorych.

Dziękuję za tę posługę, za to, że chorzy, którzy potrzebują waszej pomocy, nie muszą was szukać i zawsze jesteście do ich dyspozycji. To ogromnie ważne. Ta misja wobec chorych jest podstawową w Kościele i od powstania Kościoła chorzy byli w centrum. Poprzez tę misję, realizowaną też w ramach takich spotkań jak dzisiejsze, chcemy potwierdzić: Tak, jestem dla chorych, dla potrzebujących pomocy - mówił ks. Łukasz Jończy, diecezjalny duszpasterz służby zdrowia.

Ks. Łukasz Jończy podziękował kapelanom za ich posługę na rzecz choryh.   Ks. Łukasz Jończy podziękował kapelanom za ich posługę na rzecz choryh.
Alina Świeży-Sobel /Foto Gość

Gościem spotkania był dr Tadeusz Wadas, pielęgniarz, przewodniczący Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Krakowie i prezes Katolickiego Stowarzyszenia Pielęgniarek w Polsce. Był współorganizatorem uroczystości beatyfikacyjnej bł. Hanny Chrzanowskiej w Krakowie-Łagiewnikach w 2018 r. Dr Wadas od lat aktywnie szerzy kult błogosławionej i jest autorem oraz współautorem publikacji na temat Damy Miłosierdzia, jak ją się nazywa.

Na spotkaniu z kapelanami prelegent zaprezentował najnowsze książki o bł. Hannie, a także jej książkę „Klucz niebieski”, wydaną w 1934 r. pod pseudonimem: Agnieszka Osiecka. Kapelani otrzymali egzemplarze tej książki, wydanej przez MOIPiP, ze wstępem Heleny Matogi, opisującej pobyt młodziutkiej Hanny w Paryżu i jej nawrócenie.

W czasie okupacji hitlerowskiej nie tylko pracowała jako pielęgniarka, ale zaangażowała się też w ratowanie dzieci żydowskich, pomagała ubogim, skupionym wokół krakowskich kuchni wydających darmowe jedzenie.

Podczas spotkania ks. Łukasz Jończy przekazał także informacje dotyczące duszpasterstwa służby zdrowia.   Podczas spotkania ks. Łukasz Jończy przekazał także informacje dotyczące duszpasterstwa służby zdrowia.
Alina Świeży-Sobel /Foto Gość

Prezentując sylwetkę i inicjatywy Hanna Chrzanowskiej, zaznaczał, że wśród różnorakich zajęć, pracy pielęgniarki, wykładowczyni w szkole pielęgniarskiej, autorki i redaktorki miesięcznika dla pielęgniarek - nie rezygnowała z żadnej okazji, by przypominać i zachęcać pielęgniarki do pełnego oddania w pracy dla chorych i do troskliwego podejścia do pacjentów. Szczegółowe wskazówki zawarła w opracowanym przez siebie podręczniku: „Zagadnienia etyczne w pielęgniarstwie domowym” oraz w „Rachunku sumienia pielęgniarki”.

Po II wojnie światowej kontynuowała pracę wykładowczyni i prowadziła szkolenia w dziedzinie pielęgniarstwa społecznego w Uniwersyteckiej Szkole Pielęgniarek i Higienistek oraz Państwowej Szkole Pielęgniarstwa w Krakowie, a także w Państwowej Szkole Pielęgniarstwa Psychiatrycznego w Krakowie-Kobierzynie. - W tej ostatniej szkole została nawet dyrektorem, ale po roku ją wyrzucono, gdyż pojechała z uczennicami na pielgrzymkę na Jasną Górę. Wtedy, w 1958 r., dotarła do kard. Wojtyły, proponując, by pielęgniarstwo domowe związać z Kościołem. Pierwsze działania zostały podjęte w parafii Mariackiej w Krakowie, w której dwie pielęgniarki objęły opieką 2,5 tysiąca chorych obłożnie, przebywających w domach.

- Hanna Chrzanowska zawsze podkreślała, że w opiece nad chorym trzeba zadbać o wszystkie jego potrzeby, zarówno o ciało, jak i duszę. To ona zwróciła uwagę kard. Karola Wojtyły na tę kwestię, podnosząc m.in. sprawę Mszy Świętej sprawowanej w domu chorego, a także potrzebę rozwoju pielęgniarstwa parafialnego. To Hanna Chrzanowska wraz z drugą pielęgniarką po wyjeździe do USA zajmowała się w Krakowie wprowadzaniem pielęgniarstwa społecznego, w ramach którego pielęgniarki chodziły do chorych do domów. To były początki naszego ruchu hospicyjnego, który powstał więc jeszcze wcześniej niż słynne hospicjum w Londynie założone przez słynną Cicely Saunders w latach sześćdziesiątych - wskazywał dr Wadas.

- Prowadziła szkolenia w kurii krakowskiej, a uczestniczyły w nich pielęgniarki, a także klerycy, siostry zakonne i wolontariusze opieki domowej. Ona pierwsza zorganizowała dla tych chorych rekolekcje, które odbywały się w Trzebini lub w Rybnej. Zawsze podczas tych spotkań obecny był kard. Karol Wojtyła, który od Hanny Chrzanowskiej nauczył się, że trzeba odwiedzać chorych, odprawiać dla nich Msze św. w domach. To ona zapoczątkowała wielką współpracę między księżmi, kapelanami i pielęgniarkami. I myślę, że ta współpraca jest niezbędna, bo pielęgniarka jest najbliżej chorego i ona widzi, czego chory potrzebuje. Jeżeli jest to potrzeba duchowa, ona daje znać kapelanowi, żeby tę potrzebę zaspokoić. Wielokrotnie w mojej pracy obserwowałem, jak ważne dla chorych, zwłaszcza  odchodzących, są modlitwa i sakramenty udzielone przez kapelana - dodawał dr Wadas.

Do korzystania z duchowego programu Aostolstwa Chorych zachęcał ks. Szczepan Kobielus, diecezjalny duszpasterz Apostolstwa.   Do korzystania z duchowego programu Aostolstwa Chorych zachęcał ks. Szczepan Kobielus, diecezjalny duszpasterz Apostolstwa.
Alina Świeży-Sobel /Foto Gość

Papież Paweł VI przyznał Hannie Chrzanowskiej medal „Pro Ecclesia et Pontifice”, najwyższe kościelne odznaczenie dla osób świeckich, obecnie przechowywany w archiwum Małopolskiej Izby Pielęgniarek i Położnych.

- Zmarła po trzyletniej chorobie nowotworowej w 1973 r., a kard. Wojtyła na jej pogrzebie powiedział: „Niech będą dzięki Bogu miłosiernemu za twoje życie i nagrodą twoją niech będzie sam Pan. Niech promieniowanie twojej posługi trwa wśród nas i wszystkich nas nieustannie poucza, jak służyć Chrystusowi w bliźnich" - zakończył prelegent, zachęcając do powoływania oddziałów Katolickiego Stowarzyszenia Pielęgniarek, które stara się kontynuować pielęgniarstwo zapoczątkowane przez bł. Hannę.

Na zakończenie spotkania ks. Łukasz Jończy przekazał aktualne komunikaty dotyczące kapelanów i pracowników służby zdrowia, zapraszając też na zbliżające się święto patrona służby zdrowia - św. Łukasza. Z tej okazji 17 października o 18.00 bp Piotr Greger odprawi dla pracowników służby zdrowia Eucharystię w kaplicy kurii diecezjalnej, a po niej odbędzie się spotkanie przy stole.

Ks. Szczepan Kobielus, diecezjalny duszpasterz Apostolstwa Chorych, zaapelował, by wraz z miesięcznikiem „Apostolstwo Chorych” promować wśród chorych duchowość tego apostolstwa, a także pielgrzymki chorych do sanktuariów naszej diecezji.

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama