107,6 FM

Jeszcze łacina nie zginęła

Choć w październiku padł jej kolejny bastion, przestała być językiem oficjalnym synodu, dziś język ten świętuje kolejne, bynajmniej nie pogrobowe osiągnięcie.

Watykańskie wydawnictwo zaprezentowało dwujęzyczne łacińsko-włoskie wydanie Pisma Świętego. Umożliwia ono równoległą lekturę tekstu w dwóch językach. Zdaniem watykańskiego wydawcy jest to nie tylko świadectwo żywotności łaciny, ale również skuteczna zachęta do codziennej lektury Biblii w tym języku, z którego pochodzi język włoski.

Tekst łaciński to tak zwana Nowa Wulgata w poprawionej wersji z 2005 r. Jak podkreśla ks. Fortunato Frezza, który z ramienia Watykanu przygotował to wydanie, chodzi tu o zachowanie przy życiu 1600-letniego zabytku. Przypomina on, że łacina nada pozostaje w Kościele językiem instytucjonalnym, właściwym dla dokumentacji magisterium, prawa i liturgii.

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama