107,6 FM

Kto się sprzeda, zawsze sprzeda się tanio

Bo cóż za korzyść ma człowiek, jeśli cały świat zyska, a siebie zatraci lub szkodę poniesie. Łk 9,25

Jezus powiedział do swoich uczniów:

„Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; będzie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie”.

Potem mówił do wszystkich: „Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa. Bo cóż za korzyść ma człowiek, jeśli cały świat zyska, a siebie zatraci lub szkodę poniesie ?”


Ludzie cyniczni powiadają, że każdy ma swoją cenę – w domyśle, że każdego można kupić. Czy rzeczywiście jest tak właśnie? No cóż, jeśli choć jeden człowiek byłby nie do kupienia, kwantyfikator ogólny traci swoją moc. Gdy takiego wskazać, słyszy się wtedy, że wyjątek potwierdza regułę – co, gdy się chwilę poważniej zastanowić, nie brzmi specjalnie rozsądnie. Każdy z nas może zatem sprawić, by cyniczna reguła – zgodnie z którą wszyscy i wszystko jest na sprzedaż – legła w gruzach. Inna kwestia. Zdarza się niekiedy usłyszeć buńczuczne oświadczenia, że ktoś „tanio się nie sprzeda”. Co niby znaczy, że tanio się nie sprzeda? Jeśli się sprzeda, to zawsze tanio – wszak „cóż za korzyść ma człowiek, jeśli cały świat zyska, a siebie zatraci…”. Nawet cały świat nie jest tu wystarczającą ceną.

Ewangelia dla mobilnych

« 1 »
DO POBRANIA: |
oceń artykuł Pobieranie..