107,6 FM

Za tym musi stać demon

Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się 
za tych, którzy was prześladują.


Mt 5,43-48

Jezus powiedział do swoich uczniów:

„Słyszeliście, że powiedziano: «Będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził».

A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują; tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych.

Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią?

Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec niebieski”. 


Zobaczyłem w sieci materiał pokazujący bestialskie torturowanie chrześcijan. Za tym musi stać demon. Wyobraźmy sobie, że mamy przed sobą czerwony guzik, po naciśnięciu którego wszyscy mordercy zostają unicestwieni. Ilu z nas nie uległoby pokusie naciśnięcia takiego guzika? Bóg ma przed sobą taki guzik. Ale go nie naciska. Znalazł inny sposób na zło tego świata. Miłość. W historii świata na ludzi nieraz spadała karząca ręka Bożej sprawiedliwości. Ale to Jezus Chrystus jest ostateczną odpowiedzią na zło, cierpienie, grzech i śmierć. Jest czerwonym guzikiem Pana Boga. Czerwonym z niewinnie wylanej krwi. Nie naciśniętym, ale dosłownie zmiażdżonym przez grzechy ludzkości. Do takiej miłości Chrystus nas wzywa. A my musimy wzywać Chrystusa, by do takiej miłości nas uzdalniał, bo człowiek o własnych siłach nie jest w stanie kochać w ten sposób. O własnych siłach potrafimy kochać tylko tych, którzy nas kochają. Ale taka miłość, jak widać, nie naprawi tego świata. Bo to nie miłość, tylko egoizm.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..