107,6 FM

Polsat zdjął z anteny "Skandalistów"

Na wniosek i w porozumieniu z Radą Nadzorczą, Zarząd Telewizji Polsat Sp. z o.o. podjął decyzję o zdjęciu z anteny Polsat News programu o nazwie „Skandaliści” – podał rzecznik prasowy stacji w przesłanym KAI komunikacie. Zarząd podjął również decyzję o zawieszeniu w pełnieniu obowiązków Zastępcy Dyrektora kanału Polsat News – poinformował Tomasz Matwiejczuk.

Pro­gram "Skan­da­li­ści" po raz pierw­szy po­ja­wił się na an­te­nie 21 lu­te­go. Jak dotąd sta­cja wy­emi­to­wa­ła trzy od­cin­ki. Go­ściem ostat­nie­go był Jerzy Urban, re­dak­tor na­czel­ny ty­go­dni­ka "Nie", który wy­stą­pił w prze­bra­niu bi­sku­pa, żar­to­wał z pe­do­fi­lii wśród kleru i palił pa­pie­ro­sa na an­te­nie.

Z lekceważeniem mówił m.in. o zamordowaniu ks. Jerzego Popiełuszki.

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama