107,6 FM

Nawiązujmy kontakty z ukraińskimi parafiami

"Zwracamy się do polskich parafii o nawiązanie bezpośrednich kontaktów z parafiami na Ukrainie: rzymsko- i greckokatolickimi. Niech partnerskie relacje między parafiami owocują wzajemnymi odwiedzinami i pomocą, według lokalnych możliwości - zaapelowali biskupi zgromadzeni na 368. zebraniu plenarnym Konferencji Episkopatu Polski.

Ponadto piąta niedziela Wielkiego Postu 22 marca br., obchodzona będzie jako Ogólnopolski Dzień Modlitwy o Pokój na Ukrainie.

Biskupi przypominają, że kiedy my walczyliśmy o wolność, Europa nam pomagała. "Dziś – pomagając Ukrainie – mamy okazję choć w części spłacić ów dług" - czytamy w uchwale KEP. Wtedy partnerstwo parafii okazało się jedną z najlepszych form pomocy potrzebującym i dlatego może sprawdzić się i dziś.

Współpracę partnerską z parafiami z Ukrainy, polskie parafie mogą nawiązać zwracając się do bezpośrednio biskupów Kościoła łacińskiego oraz Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego lub do wydziałów duszpasterskich poszczególnych diecezji obu obrządków na Ukrainie. Poszczególne kurie biskupie na Ukrainie wyznaczą parafie, które będą utrzymywać bliźniacze kontakty z parafiami w Polsce.

W zależności od uzgodnień i lokalnych potrzeb pomoc może mieć charakter finansowy lub w postaci wysyłki lekarstw i innych niezbędnych środków. W przyszłości warto, aby zostały nawiązane bezpośrednie kontakty międzyludzkie, np. poprzez wizyty w zaprzyjaźnionych parafiach na Ukrainie, zapraszanie rodzin, dzieci i młodzieży na święta czy wakacje. Przykładem udanej inicjatywy jest akcja Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie pod nazwą „Polska gościnność”. Dzięki niej od 2014 r. zapraszane są do Polski rodziny z terenów Ukrainy dotkniętych działaniami wojennymi. Jak dotąd z takiej formy pomocy skorzystało ok. 110 rodzin, w tym ponad 60 dzieci. Akcja wciąż trwa.

W celu nawiązania kontaktów publikujemy adresy mailowe diecezji Kościoła Rzymskokatolickiego na Ukrainie i Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego:

Kościół Rzymskokatolicki na Ukrainie:

Archidiecezja Lwowska: secretariat@diocese-lviv.org

Diecezja Odeska-Symferopolska:

Odessa: curia.odessa@gmail.com

Symferopol: jpylomi@gmail.com

Diecezja Kijowsko-Żytomierska: kanclerkzd@ukr.net

Diecezja Charkowsko-Zaporoska: kharkovkuria@gmail.com

Diecezja Łucka: luceoria@hotmail.com

Diecezja Kamieniecko-Podolska: curiapodole@gmail.com

Diecezja Mukaczewska: mrkp.titkar@gmail.com


Ukraiński Kościół Greckokatolicki

Archieparchia Kijowska: ooleh.sekretar@gmail.com

Egzarchia Doniecka: dhe.kancler@gmail.com

Egzarchia Łucka: bobesiuk@gmail.com

Eparchia Tarnopolsko-Zborowska: ugccternopil@yahoo.it

Eparchia Buczacka: buchacheparchy@ukr.net

Archieparchia Iwano-Frankowska: konsystorija@ukr.net

Eparchia Kołomyjsko-Czerniowiecka: percovych@ukr.net

Archieparchia Lwowska: cerkvalviv@ugcc.org.ua

Eparchia Stryjska: sekretariatstryj@gmail.com

Eparchia Samborsko-Drohobycka: curia@sde.org.ua

Eparchia Sokalsko-Żółkiewska: vkotkevych@gmail.com

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama