107,6 FM

116 uczniów na maturze z religii

Pierwszy maturzysta wyszedł po niespełna godzinie. Ci, którzy pisali najdłużej - po ponad dwóch. Maturzyści z Ostródy zdawali dzisiaj pisemnie egzamin maturalny z religii.

Od ponad 40 lat abiturienci z Ostródy spotykają się przy parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP. Nie  jest to jednak spotkanie modlitewne, a egzamin maturalny z religii.

- Początki matury w parafii sięgają początku lat 70. poprzedniego wieku. Wtedy do tego egzaminu przystępowało prawie 400 osób. Trzeba pamiętać, że wówczas katecheza była przy parafiach - mówi proboszcz ks. Roman Wiśniowiecki.

Czasy się zmieniały, religia trafiła do szkół, ale w Ostródzie co roku młodzież siada w przykościelnej sali i pisze egzamin.

- Kiedy zostałem proboszczem, a było to prawie 20 lat temu, na egzamin przychodziło ponad 300 uczniów - wspomina ks. Roman Wiśniowiecki. Jednak z upływem lat, liczba ta zmniejszała się. Jeszcze kilka lat temu chętnych było niespełna 50.

- Patrzyłem na ławki i ze smutkiem obserwowałem, że połowa przygotowanych miejsc jest pusta - mówi. - A przecież w Ostródzie są cztery szkoły ponadgimnazjalne i co roku około 700 maturzystów.

Jednak od pewnego czasu widać ponowne zainteresowanie młodych tym egzaminem. Co ciekawe, tak naprawdę nie daje on żadnych profitów, oprócz pamiątkowego dyplomu i satysfakcji, że zdało się maturę z religii. - Tym  bardziej cieszy fakt, że dziś do egzaminu przystąpiło 116 uczniów - mówi ks. Wiśniowiecki.

Maturzyści otrzymują kilka tematów opisowych, z których muszą wybrać jeden i napisać wypracowanie. - To jak stara matura z języka polskiego - zauważa proboszcz. W tym roku zagadnienia dotyczyły rodziny, sakramentów, życia konsekrowanego. Ale nie zabrakło i trudnych kwestii,  choćby: „Aborcja, eutanazja, zapłodnienie  in-vitro - jako zagrożenie i problemy  współczesnego świata oraz  jako zło moralne, w świetle nauczania Kościoła”.

O godzinie 11 sala przy kościele wypełniła się uczniami klas maturalnych. Po krótkiej modlitwie ks. Wiśniowiecki wziął do ręki zaklejoną kopertę z zagadnieniami. Otworzył ją i przeczytał tematy tegorocznej matury z religii.

Od tego momentu zapanowała kompletna cisza przerywana jedynie szelestem przekładanych kartek Pisma Świętego. Młodzi wertowali je w poszukiwaniu odpowiednich fragmentów, które chcieli wykorzystać w treści wypracowania.

- Pisałem na siódmy temat, który dotyczył postaci świętego, który jest dla mnie autorytetem. Musiałem też wykazać, w jaki sposób można realizować własną świętość w dzisiejszych czasach. Lubię św. Franciszka z Asyżu. Pisałem o nim - mówi Marcin.

- Zagadnienia mnie nie zaskoczyły. Były związane z małżeństwem i sakramentami. Pisałam o roli sakramentów w moim życiu. Że są ważne, że człowiek wierzący powinien je praktykować - mówi Anita. Nie ukrywa, że ta matura jest ważna dla jej duchowości. - Niektórzy znajomi pytali mnie, jak można pisać maturę z religii. Jak? Normalnie - śmieje się Anita.

- Zachęcamy tych, którzy chodzą na religię, żeby zdawali maturę z religii. Zawsze mówię młodzieży, że będą mogli się tym pochwalić swoim dzieciom. Oni będą niedługo stawali przed najważniejszymi wyborami, a przemyślenia związane z wiarą i nauką Ewangelii mogą ich ustrzec przed złymi decyzjami - mówi katechetka Iwona Bera.

Pierwszy maturzysta wyszedł po niespełna godzinie. Ci, którzy pisali najdłużej po ponad dwóch. - Każdy chrześcijanin powinien tu być. To nasze świadectwo - mówi Albert.

Teraz nauczyciele religii będą sprawdzać prace maturalne. Uroczyste wręczenie dyplomów odbędzie się 26 kwietnia.

Tematy maturalne:

  • Omów jaki jest sens istnienia zakonów we współczesnym świecie. Uzasadnij wartość życia poświęconego Bogu (w kapłaństwie i w zakonie) dla Kościoła, ojczyzny, rodziny i dla samej osoby powołanej.

 

  • Jakie znaczenie ma dla ciebie otrzymany sakrament chrztu świętego? Czy potrafisz sformułować oczekiwania, jakie wiążesz z sakramentem i wyjaśnić, dlaczego przyjąłeś sakrament bierzmowania i  dlaczego korzystasz - lub nie  korzystasz - z sakramentu pokuty i Eucharystii?

 

  • Obraz małżeństwa w zamyśle Bożym (Rdz. 1 26-29; cały rozdział 2 por. Mt 19, 3-9).  Uzasadnij wartość małżeństwa sakramentalnego jako gwarantu szczęśliwej rodziny. Podaj i omów jego istotne cechy.

 

  • Odpowiedzialne  rodzicielstwo jako   realizacja powołania do ojcostwa i do macierzyństwa danego przez Boga mężczyźnie i kobiecie. Dlaczego w procesie wychowania dziecka ważny jest udział obojga rodziców?  Wskaż i omów zadania chrześcijańskich rodziców w religijnym wychowaniu dzieci.

 

  • Aborcja, eutanazja, zapłodnienie  in-vitro – jako zagrożenie i problemy  współczesnego świata oraz  jako zło moralne, w świetle nauczania Kościoła.

 

  • Omów  problem miłości w opisanej przez św. Pawła w 1 Liście do Koryntian. W jaki sposób  możesz realizować przykazanie miłości Boga i bliźniego w życiu codziennym?

 

  • Wskaż postać świętego lub błogosławionego, który jest dla ciebie autorytetem. Uzasadnij wybór. W jaki sposób można realizować własną  świętość w dzisiejszych czasach?
« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama