107,6 FM

"Kibice" Kościoła

Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie, aby wszyscy stanowili jedno. J 17,20

J 17,20-26

W czasie ostatniej wieczerzy Jezus podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami:

„Ojcze Święty, nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili jedno w Nas, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał.

I także chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we Mnie! Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał i żeś Ty ich umiłował tak, jak Mnie umiłowałeś.

Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie przed założeniem świata.

Ojcze sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał, lecz Ja Ciebie poznałem i oni poznali, żeś Ty Mnie posłał. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich”.


Jezus prosi „za wszystkimi”, którzy wierzą dzięki słowu Jego uczniów; za wszystkimi, a więc także za mną i za Tobą, który/która właśnie czytasz moje rozważanie. O co prosi Chrystus? Prosi, by wszyscy „stanowili jedno”. Podziały w chrześcijaństwie istniały niemal zawsze, poglądy dzieliły nawet apostołów. Po stuleciach – mniej czy bardziej spektakularnych podziałów – najpierw schizma wschodnia, potem reformacja dopełniły, zdawałoby się, ostatecznego już rozłamu. Dzisiaj słyszy się często dość szczególnych „kibiców” Kościoła – zwykle pozostających zresztą poza nim. Szermując argumentem konieczności otwarcia się Kościoła na świat, otwarcia w szczególny sposób rozumianego, w rzeczywistości zdają się oni stosować starą zasadę divide et impera – dziel i rządź. Natykając się na takie głosy, warto mieć w pamięci cytowany fragment Ewangelii według św. Jana i skierowaną do Ojca prośbę Jezusa: „aby i oni [czyli my] stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał”.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zamów newsletter