107,6 FM

Rozerwane ciało

Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela.


Faryzeusze przystąpili do Jezusa, chcąc Go wystawić na próbę, i zadali Mu pytanie: „Czy wolno oddalić swoją żonę z jakiegokolwiek powodu?”

On odpowiedział: „Czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę? I rzekł: «Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem». A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela”.

Odparli Mu: „Czemu więc Mojżesz polecił dać jej list rozwodowy i odprawić ją?”

Odpowiedział im: „Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych pozwolił wam Mojżesz oddalać wasze żony; lecz od początku tak nie było. A powiadam wam: Kto oddala swoją żonę, chyba w wypadku nierządu, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo. I kto oddaloną bierze za żonę, popełnia cudzołóstwo”.

Rzekli Mu uczniowie: „Jeśli tak się ma sprawa człowieka z żoną, to nie warto się żenić”.

Lecz On im odpowiedział: „Nie wszyscy to pojmują, lecz tylko ci, którym to jest dane. Bo są niezdatni do małżeństwa, którzy z łona matki tak się urodzili; i są niezdatni do małżeństwa, których ludzie takimi uczynili; a są i tacy bezżenni, którzy dla królestwa niebieskiego sami zostali bezżenni.

Kto może pojąć, niech pojmuje”.


Prawo państwowe umożliwia rozwód i powtórne małżeństwo. Co więcej, można to zrobić dowolną ilość razy. Jednak po stronie Pana Boga to wszystko fikcja. Ważnie zawarte małżeństwo sprawia, jak mówi Jezus, że mąż i żona „stają się jednym ciałem”. Ten obrazowy zwrot świetnie oddaje sytuację. Nie da się przecież z jednego ciała zrobić dwóch ludzi. Podobnie nie da się rozerwać małżeństwa. Prawna możliwość rozwodu i ponownego małżeństwa nie jest więc niczym innym jak tylko legalizacją grzechu. Daje to ludziom złudzenie, że wszystko jest OK, jednak w świecie duchowym rozpoczyna się trwała zgoda na grzech. To tak jakbyśmy powiedzieli Bogu: „Nie wyrzekam się grzechu, nie wyrzekam się diabła, bo ma dla mnie bardziej interesującą ofertę na życie”. Na szczęście ten grzech może zostać przez Boga przebaczony, jednak wymaga to zerwania z seksem wewnątrz powtórnego związku. Trudne, ale nigdy nie jest łatwo wyjść na prostą, gdy chodzi się krętymi ścieżkami diabła. Tylko Boża ścieżka prowadzi do życia wiecznego.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zamów newsletter