107,6 FM

Czas na zyski


Apel św. Pawła o wyzyskiwaniu chwili sposobnej nie oznacza, że każdy czas ma taką samą wartość.


Nie przestrzega przed marnowaniem w ogóle jakiegokolwiek czasu. Jego wezwanie nie jest równoznaczne z utartym powiedzeniem: czas to pieniądz. Chodzi mu o inny czas. Na jego wyjątkowość, na to, jak powinien być wykorzystany, wskazuje słownictwo w dzisiejszym czytaniu, które jest zgodne z niuansami terminologii Pisma Świętego. Biblijna greka ma dwa terminy na oznaczenie czasu: „chronos” oraz „kairos”. Różnicę między nimi można precyzyjnie wyjaśnić przez wymowne przykłady z dziedziny medycznej. Już w starożytności zauważono, że wyzdrowienie zależy zarówno od „chronos”, czyli od czasu leczenia mierzonego liczbą dni, jak i od „kairos”, czyli od pory właściwej na odpowiednią terapię. Lekarzom zatem przypominano: „Czas jest tym, w czym nadarza się chwila sposobna. Chwile sposobne nie są liczne w czasie. Leczenie jest sprawą czasu, ale niekiedy jest także sprawą sposobnej chwili”. Innymi słowy, dla uzdrowienia nie wystarcza tylko długie leczenie, potrzeba także właściwego czasu na określone zabiegi.

Podobnie jest z uzdrowieniem duszy. Bezpośrednio przed wezwaniem do nawrócenia Jezus głosi mieszkańcom Galilei, że czas został wypełniony. W greckim tekście pojawia się słowo „kairos”. W odróżnieniu od „chronos” wskazuje na czas ustalony przez Boga, a przez to odpowiedni, właściwy, czyli określa porę szczególnego działania. Nawrócenia zatem nie należy odkładać na później, ponieważ okazja na jego podjęcie może nie nadarzyć się drugi raz. Dzisiejsze czytanie odnosi się jeszcze do jednego wymiaru tego swoistego czasu. W innym tłumaczeniu apel św. Pawła można oddać: „Zyskujcie na czasie”. Ten sam zwrot pojawia się w 2. rozdziale Księgi Daniela. Nabuchodonozor grozi swoim wróżbitom śmiercią, jeśli nie wyjaśnią oni znaczenia tego, co mu się przyśniło. Ich prośbę o wyjawienie treści snu babiloński król odrzuca zdecydowanie: „Chcecie zyskać na czasie!”. Tę negatywną odpowiedź zaraz uzasadnia: „To wy opowiedzcie mi sen, abym się przekonał, iż możecie wyjawić mi jego znaczenie”. Nasza sytuacja jako chrześcijan jest całkiem odmienna. Bóg najpierw objawił nam wszystko to, czego potrzebujemy dla naszego zbawienia. Dziś przez św. Pawła wzywa do wykorzystania czasu, który nam jeszcze pozostał, by Jego zbawienie przyjąć.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama