107,6 FM

20 tysięcy młodych modliło się za rodziny

W łączności z papieżem Franciszkiem i uczestnikami Synodu Biskupów o rodzinie na Jasnej Górze odbyła się 15. Pielgrzymka Rodziny Szkół Jana Pawła II.

Hasłem zjazdu były słowa: „Jan Paweł II - patron rodziny”. Bp Henryk Tomasik z Radomia, duchowy opiekun Rodziny Szkół Jana Pawła II, wezwał w homilii nie tylko do wielkiej modlitwy za rodziny, ale także do wsłuchiwania się w słowa tego papieża rodziny, który mówił o miłości i odpowiedzialności. "Tu na Jasnej Górze, święty Jan Paweł II, nasz patron, mówił do młodzieży: każde życie charakteryzuje się i określa przez wewnętrzny kształt miłości. Powiedz mi, jaka jest twoja miłość a powiem ci, kim jesteś" – przypomniał biskup radomski.

Podkreślił, że „przychodzimy z wielką modlitwą za nasze obecne rodziny i te, które w przyszłości młodzi stworzą”. "Dzisiaj modlimy się o to, by każda rodzina była małym kościołem, aby w każdej rodzinie uobecniała się Ewangelia" – mówił kaznodzieja. Wyjaśnił, że „nasze rodziny będą małym Kościołem wtedy, gdy będzie w nich wiara, i gdy będziemy naśladowali ofiarną miłość Pana Jezusa, pełną miłości troskę Najświętszej Maryi Panny i świętego Józefa, który jest wzorem ciszy, kontemplacji i odpowiedzialności”.

Biskup przypomniał, że „w tej chwili Ojciec Święty i przedstawiciele Episkopatów z całego świata modlą się i zastanawiają się nad tym, jak umocnić rodziny, aby były wierne, jak zrealizować myśl Chrystusa dotyczącą rodzin, także tych, które żyją w trudnej sytuacji”.

Przypominając opublikowane niedawno orędzie papieża Franciszka do młodych przed przyszłorocznym spotkaniem w Krakowie, zachęcał do czynnego włączenia się w przygotowania do tego światowego zjazdu młodzieży. „Przed nami Światowe Spotkanie Młodych, pomóżmy duszpasterzom w przyjęciu naszych gości. To będzie święto wiary i, jak mówił Jan Paweł II, piękna ikona pielgrzymującego Kościoła” - powiedział duchowy opiekun Rodziny Szkół Jana Pawła II.

Zauważył, że na ten szczególny czas przygotowań papież Franciszek dał nam konkretny program do zrealizowania. "Każdy z nas ma w ciągu siedmiu najbliższych miesięcy zrealizować siedem uczynków miłosierdzia co do duszy i co do ciała, to konkretne zadanie" – stwierdził mówca i zachęcił, by te uczynki wypełniać przede wszystkim w rodzinach. "Modlimy się, by to stało się w naszych rodzinach i przyjmujemy zadania dla siebie, bo wtedy, gdy jesteśmy miłosierni dla innych, okażemy wielki szacunek rodzicom, rodzeństwu, starszemu pokoleniu, wtedy nasze rodziny będą małym Kościołem" – dodał.

Podczas Mszy św., która rozpoczęła się na szczycie Jasnej Góry o godz. 11.00, odczytano Akt Zawierzenia Matce Bożej a także list Rodziny Szkół Jana Pawła II do Ojca Świętego Franciszka, w którym młodzi zapewniają, że „oczekują na radosne spotkanie z papieżem w naszej Ojczyźnie”. Darem materialnym uczniowie wsparli rodzinę z Kazachstanu, która po wielu latach powróciła do kraju.

W Polsce istnieje prawie 1300 szkół, których patronem jest nasz wielki rodak. Uczęszcza do nich około 350 tys. młodych. Uczniowie, że mieć za patrona Jana Pawła II to wielki zaszczyt. "Nasz patron jest dla mnie wielkim autorytetem, jest wielkim Polakiem, uczy nas odwagi, szacunku do drugiego człowieka, on kochał młodych a my kochamy jego" – mówili gimnazjaliści. Wyjaśniali, że Jan Paweł II - patron rodziny „to taki tata nas wszystkich, który trzyma nas wszystkich pod swoją opieką”.

Zbigniew Gumiński, inicjator pielgrzymek Rodziny Szkół Papieskich, podkreślił, że „za naszym patronem przybywamy na Jasną Górę po to, żeby u tronu Matki Bożej Jasnogórskiej złożyć nasze wszystkie prośby, dziękować Jej za opiekę i prosić we wszystkich tych intencjach, które przynosi tutaj młodzież i dzieci”.

Zauważył, że od śmierci polskiego papieża mija 10 lat i z tej okazji powstaje publikacja na temat rozwoju szkół noszących jego imię. "Będzie ona dokumentowała niezwykły fenomen, wydarzenie w skali naszej Ojczyzny, które nastąpiło po śmierci Jana Pawła II. Gdy nasz patron umierał, było 556 szkół pod jego patronatem, dziś jest ich 1280. Najwięcej szkół przyjęło imię Jana Pawła II w latach 2005 i 2006. Ta dokumentacja będzie pokazywała, jak dzisiaj wygląda Rodzina Szkół, będzie mówiła o czasie od śmierci papieża do jego kanonizacji" – powiedział Zb. Gumiński.

Halina Marciniak, przewodnicząca Społecznej Rady Rodziny Szkół Papieskich, uważa, że pielgrzymka na Jasną Górę integruje nauczycieli i uczniów z całej Polski. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele ponad 500 placówek. Dzieci i młodzież to uczniowie przede wszystkim szkół publicznych, noszących imię Jana Pawła II.

Przybyli też goście z zagranicy – nauczyciele i uczniowie dwóch szkół z Wilna: ze szkoły podstawowej i gimnazjum im. Jana Pawła II. „Nie jest trudno zorganizować taką pielgrzymkę, bo za nami stoi Jan Paweł II i to jest hasło, które przywołuje ludzi z całej Polski tu, do tronu Matki Bożej Królowej Polski, do tego miejsca, które tak bardzo ukochał nasz Patron” – powiedział Gumiński.

Pielgrzymka była jednocześnie przygotowaniem do obchodów Dnia Papieskiego obchodzonego w tym roku pod hasłem: „Jan Paweł II – patron rodziny”.

Społeczna Rada Szkół im. Jana Pawła II ściśle współpracuje z Fundacją "Dzieło Nowego Tysiąclecia" zarówno przy organizacji Dnia Papieskiego, jak i przy codziennym propagowaniu nauczania papieża Polaka.

Celem Rodziny skupiającej społeczność szkolną, która za patrona wybrała sobie papieża Polaka, jest integracja uczniów oraz propagowanie jego nauczania. Idea zrodziła się w 1998 r. w Zespole Szkół Integracyjnych w Radomiu. Uczniowie i nauczyciele, należący do Rodziny, zobowiązani są m.in. do realizowania w życiu nauczania Jana Pawła II

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama