107,6 FM

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Od 20 do 26 lutego potrwa coroczny Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. W całym kraju bezpłatnych porad będą udzielać prokuratorzy, asystenci sędziów, referendarze, adwokaci, radcowie prawni, aplikanci, psycholodzy, kuratorzy sądowi oraz inni specjaliści.

To kolejna edycja akcji koordynowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości - podał resort. Związana jest ona z ustanowieniem 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na uprawnienia pokrzywdzonych, wynikające z ustawy o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych czynów zabronionych.

Jak podaje MS, obchody Tygodnia mają zwrócić uwagę na potrzeby ofiar przestępstw oraz przynieść potrzebującym skuteczną pomoc: bezpłatne porady prawne i psychologiczne, które będą udzielane w sądach, prokuraturach, komendach policji, a także w siedzibach prawniczych samorządów zawodowych i organizacji pozarządowych. Przez pięć dni także w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości, od godz. 10.00 do 13.00, będzie działał taki punkt.

Szczegółowe informacje o adresach i godzinach dyżurów w różnych miejscach kraju są dostępne za pośrednictwem mediów lokalnych oraz stron internetowych instytucji biorących udział w Tygodniu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.

Informacje o możliwościach uzyskania pomocy materialnej i niematerialnej finansowanej z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej są dostępne po adresem: https://bip.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/fundusz-pomocy-pokrzywdzonym-oraz-pomocy-postpenitenacjarnej/pomoc-pokrzywdzonym/.

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama